Liten nedgang for detaljhandelen i februar

Publisert:

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,3 prosent fra januar til februar 2021, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,1 prosent fra desember 2020 til januar 2021. Dagligvare og sportsutstyr bidro mest til nedgangen.

Nye tall fra detaljomsetningsindeksen viser en nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for februar. Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum. I tillegg påvirkes handelen i Norge av nedgang i grensehandelen og mindre reising. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene, og omsetningsvolumet i detaljhandelen ligger fortsatt langt over nivåene som var før pandemien.

1 Mars 2020 og påfølgende måneder er behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for de seneste månedene.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Sesongjustert Trend
Feb. 2015 100.8 100.7
Mar. 2015 100.9 100.7
Apr. 2015 103.5 100.7
Mai. 2015 98.7 100.5
Jun. 2015 100.1 100.4
Jul. 2015 100.4 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.3
Okt. 2015 100.8 100.4
Nov. 2015 100.3 100.4
Des. 2015 100.2 100.3
Jan. 2016 100.8 100.1
Feb. 2016 99.7 99.8
Mar. 2016 99.0 99.6
Apr. 2016 98.8 99.4
Mai. 2016 99.9 99.4
Jun. 2016 99.9 99.4
Jul. 2016 99.1 99.5
Aug. 2016 99.6 99.7
Sep. 2016 99.8 99.9
Okt. 2016 100.9 100.1
Nov. 2016 100.2 100.3
Des. 2016 98.3 100.5
Jan. 2017 100.2 100.8
Feb. 2017 101.3 101.0
Mar. 2017 101.3 101.3
Apr. 2017 101.1 101.5
Mai. 2017 102.6 101.7
Jun. 2017 102.5 101.7
Jul. 2017 102.3 101.7
Aug. 2017 101.9 101.7
Sep. 2017 101.2 101.8
Okt. 2017 101.6 101.9
Nov. 2017 102.9 102.1
Des. 2017 102.7 102.3
Jan. 2018 102.0 102.5
Feb. 2018 102.5 102.6
Mar. 2018 102.4 102.6
Apr. 2018 102.9 102.7
Mai. 2018 105.2 102.7
Jun. 2018 102.1 102.7
Jul. 2018 102.4 102.6
Aug. 2018 102.9 102.6
Sep. 2018 102.3 102.5
Okt. 2018 102.3 102.5
Nov. 2018 102.8 102.5
Des. 2018 101.9 102.5
Jan. 2019 103.3 102.5
Feb. 2019 101.5 102.5
Mar. 2019 102.4 102.6
Apr. 2019 104.2 102.7
Mai. 2019 102.8 102.9
Jun. 2019 102.4 103.0
Jul. 2019 103.2 103.1
Aug. 2019 103.2 103.1
Sep. 2019 103.2 103.0
Okt. 2019 102.4 102.8
Nov. 2019 103.4 102.8
Des. 2019 101.4 102.8
Jan. 2020 101.7 102.9
Feb. 2020 103.5 103.1
Mar. 2020 102.5
Apr. 2020 107.3
Mai. 2020 110.4
Jun. 2020 116.6
Jul. 2020 117.4
Aug. 2020 111.8
Sep. 2020 112.1
Okt. 2020 113.5
Nov. 2020 116.8
Des. 2020 110.1
Jan. 2021 110.0
Feb. 2021 109.7

Nedgang for dagligvarebutikkene

Omsetningsvolumet for detaljhandelen totalt gikk ned fra januar til februar, men de forskjellige bransjene viste ulik utvikling. Dagligvarebutikkene bidro mest til nedgangen i totalindeksen, og det sesongjusterte omsetningsvolumet for denne bransjen gikk ned 2,1 prosent i denne perioden. Konsumprisindeksen viste en oppgang i prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer på 2,0 prosent fra januar til februar 2021. Nivået på omsetningsvolumet for dagligvarebransjen er fortsatt langt høyere enn det var før pandemien. Det var også nedgang i omsetningsvolum for sportsbutikker i februar, som hadde en betydelig økning i måneden før.

På den andre siden hadde klesbutikker en økning i sesongjustert omsetningsvolum i februar og bidro dermed til å trekke indeksen opp. Klesbransjen hadde en kraftig nedgang i januar, og noe av februar-økningen i denne bransjen må sees i sammenheng med det lave nivået måneden før. Prisene på klær og sko gikk ned med 0,8 prosent fra januar til februar 2021 ifølge konsumprisindeksen.

Den kraftige veksten i netthandel vi har sett gjennom pandemien fortsatte i februar, og sesongjustert omsetningsvolum gikk opp 7,8 prosent fra januar. Kalenderjustert omsetningsvolum for netthandel har hatt en økning på hele 63 prosent fra februar 2020 til februar 2021.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks¹

Vektet bidrag
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted 0.3
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger 1.0
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger -0.4
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger -0.3
47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 0.0
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 0.0
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger -0.2
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg -0.8
47 Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner -0.3

Sterk nedgang for eurosonen i januar mot marginalt ned i Norge

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i eurosonen samlet sett hadde en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum fra desember 2020 til januar 2021 på 5,9 prosent. Årsaken til den kraftige nedgangen skyldtes nedstengning av ikke-essensielle butikker flere europeiske land i januar. Se også egen artikkel om utviklingen detaljhandelen i EU hos Eurostat. Tall for Norge viste i samme periode en marginal nedgang på 0,1 prosent. I vårt naboland Sverige var det en oppgang på 3,5 prosent i denne perioden, mens det i Danmark var en nedgang på hele 6,3 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Eurosonen Norge
Feb. 2015 99.2 100.8
Mar. 2015 99 100.9
Apr. 2015 99.8 103.5
Mai. 2015 100.2 98.7
Jun. 2015 100.1 100.1
Jul. 2015 100.7 100.4
Aug. 2015 100.4 100.9
Sep. 2015 100.4 100.1
Okt. 2015 100.3 100.8
Nov. 2015 99.5 100.3
Des. 2015 101.2 100.2
Jan. 2016 101.1 100.8
Feb. 2016 101.4 99.7
Mar. 2016 100.9 99
Apr. 2016 100.9 98.8
Mai. 2016 101.3 99.9
Jun. 2016 101.1 99.9
Jul. 2016 101.9 99.1
Aug. 2016 101.9 99.6
Sep. 2016 101.5 99.8
Okt. 2016 103.3 100.9
Nov. 2016 102.2 100.2
Des. 2016 102.9 98.3
Jan. 2017 102.7 100.2
Feb. 2017 102.9 101.3
Mar. 2017 104 101.3
Apr. 2017 103.6 101.1
Mai. 2017 104.2 102.6
Jun. 2017 104.3 102.5
Jul. 2017 104.5 102.3
Aug. 2017 103.8 101.9
Sep. 2017 105.4 101.2
Okt. 2017 103.9 101.6
Nov. 2017 105.6 102.9
Des. 2017 105.7 102.7
Jan. 2018 104.7 102
Feb. 2018 104.7 102.5
Mar. 2018 105.6 102.4
Apr. 2018 105.8 102.9
Mai. 2018 106.1 105.2
Jun. 2018 106 102.1
Jul. 2018 106 102.4
Aug. 2018 106.1 102.9
Sep. 2018 105.8 102.3
Okt. 2018 106.8 102.3
Nov. 2018 107.2 102.8
Des. 2018 106.6 101.9
Jan. 2019 107.3 103.3
Feb. 2019 107.8 101.5
Mar. 2019 108 102.4
Apr. 2019 108.4 104.2
Mai. 2019 107.8 102.8
Jun. 2019 108.9 102.4
Jul. 2019 108.7 103.2
Aug. 2019 108.9 103.2
Sep. 2019 109 103.2
Okt. 2019 108.9 102.4
Nov. 2019 109.8 103.4
Des. 2019 108.8 101.4
Jan. 2020 109.8 101.7
Feb. 2020 110.3 103.5
Mar. 2020 98.9 102.5
Apr. 2020 87.3 107.3
Mai. 2020 105 110.4
Jun. 2020 110.9 116.6
Jul. 2020 109.2 117.4
Aug. 2020 113.5 111.8
Sep. 2020 111.8 112.1
Okt. 2020 113.6 113.5
Nov. 2020 107.5 116.8
Des. 2020 109.4 110.1
Jan. 2020 102.9 110

Utvidelse av statistikken og navnebytte

28. april 2021 utvides statistikken fra kun å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner til også å dekke næring 45 Handel med og reparasjoner av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Statistikken vil dermed dekke hele næringshovedområdet G Varehandel, reparasjon av motorvogner i Standard for næringsgruppering 2007. Samtidig med utvidelsen endrer statistikken navn fra Detaljomsetningsindeksen til Varehandelsindeksen. Les mer om endringene her

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Dette har ført til at handlemønsteret siden mars har vært annerledes fra hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Forskjeller mellom DOI og VKI

Detaljomsetningsindeksen (DOI) inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i DOI. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens DOI beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.