Fortsatt økt investeringsaktivitet i detaljhandelen

Publisert:

Investeringene i detaljhandelen økte med 5,1 prosent fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Denne veksten kommer etter en betydelig oppgang fra 3. til 4. kvartal 2020.

Sesongjusterte tall viser at de samlede investeringene i detaljhandelen i 1. kvartal 2021 økte med 5,1 prosent fra 4. kvartal 2020. Økningen skyldes blant annet at det ble investert mer i biler og andre transportmidler.

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2005=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
1. kv. 2007 108.8 108.7
2. kv. 2007 110.3 108.7
3. kv. 2007 103.2 105
4. kv. 2007 103.4 101.1
1. kv. 2008 99 107.3
2. kv. 2008 126.7 116.2
3. kv. 2008 112.8 113.7
4. kv. 2008 100.2 102.6
1. kv. 2009 96.6 93.2
2. kv. 2009 82.2 86.4
3. kv. 2009 84.1 80.2
4. kv. 2009 72.5 73.8
1. kv. 2010 70.7 73.5
2. kv. 2010 84.1 79
3. kv. 2010 81 87.3
4. kv. 2010 99.5 95.3
1. kv. 2011 91.8 89.6
2. kv. 2011 67 72.2
3. kv. 2011 67.2 65.5
4. kv. 2011 68.8 69
1. kv. 2012 73.9 73.6
2. kv. 2012 80.8 82.6
3. kv. 2012 95.1 88.7
4. kv. 2012 75.8 88.6
1. kv. 2013 87.5 87.8
2. kv. 2013 87.7 85.4
3. kv. 2013 75.3 77.1
4. kv. 2013 70.3 70.1
1. kv. 2014 67.6 66.8
2. kv. 2014 64.1 65.2
3. kv. 2014 67.3 66.8
4. kv. 2014 69.8 68.8
1. kv. 2015 71.3 74.2
2. kv. 2015 85.4 83.9
3. kv. 2015 86.5 83.5
4. kv. 2015 69.8 73.2
1. kv. 2016 71.1 72.1
2. kv. 2016 79.7 74.6
3. kv. 2016 67.8 74.4
4. kv. 2016 79.9 78.8
1. kv. 2017 82.8 78.8
2. kv. 2017 66.8 72
3. kv. 2017 74.1 72.4
4. kv. 2017 75.7 73.3
1. kv. 2018 66.1 70
2. kv. 2018 72.4 68.7
3. kv. 2018 68.8 73.2
4. kv. 2018 80.6 76.3
1. kv. 2019 73 74.3
2. kv. 2019 69.2 71.4
3. kv. 2019 78.4 71.1
4. kv. 2019 65.8 70.2
1. kv. 2020 78.9
2. kv. 2020 71.9
3. kv. 2020 64
4. kv. 2020 79.9
1. kv. 2021 84

Ifølge de ujusterte tallene ble det investert 7,1 prosent mer i 1. kvartal 2021 enn tilsvarende kvartal året før. Det største bidraget til oppgangen skyldtes økte investeringer i maskiner og inventar som steg med 10 prosent. Denne investeringskategorien utgjorde rett i underkant av to tredeler av de totale investeringene. I tillegg bidro biler og andre transportmidler til den samlede oppgangen, som steg med hele 133 prosent, men som likevel kun utgjorde 9 prosent av de totale investeringene.

Investeringer i nybygg og rehabilitering falt med 14 prosent i samme periode.

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 1. kvartal 2021

Prosent
Maskiner og inventar 64 % 64.00
Biler og andre transportmidler 9 % 9.0
Nybygg og rehabilitering 27% 27.00

Svarprosent for 1. kvartal 2021

Tallene for 1. kvartal ble samlet inn i perioden 8. april til 10. mai 2021. Svarprosenten var som normalt, og endte på 97 prosent.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen (fra 1. kvartal) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere 1. kvartal 2020 og påfølgende kvartaler som ekstremverdier.

Dette betyr at trendtall ikke vil bli beregnet på vanlig måte. Trendtallene fra og med 1. kvartal 2020 vil kun være en fremskrevet verdi, og vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Påsken kan påvirke de sesongjusterte tallene

Det er normalt noe større usikkerhet i de sesongjusterte tallene for 1. og 2. kvartal grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.

Kontakt