Grensehandel1. kvartal 2017

Innhold

Arkiv for Grensehandel - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
26. februar 2010 4. kvartal 2009 Grensehandelen passerte 10 milliarder i fjor
25. november 2009 3. kvartal 2009 Økt grensehandel
2. september 2009 2. kvartal 2009 Økt grensehandel
1. juli 2009 1. kvartal 2009 Økt grensehandel
3. mars 2009 4. kvartal 2008 Stabil grensehandel
18. desember 2008 3. kvartal 2008 Mindre grensehandel
2. september 2008 2. kvartal 2008 Mindre grensehandel
3. juni 2008 1. kvartal 2008 Økt grensehandel
27. februar 2008 4. kvartal 2007 Noe økning i grensehandelen
3. desember 2007 3. kvartal 2007 Grensehandelen er stabil
28. august 2007 2. kvartal 2007 Grensehandel mest populært blant østlendingene
12. juli 2007 1. kvartal 2007 Vi brukte 1,7 milliarder på grensehandel
13. oktober 2005 2. kvartal 2005 Ola og Kari brukte 2,9 milliarder på grensehandel