3517_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/arkiv
3517
Ola og Kari brukte 2,9 milliarder på grensehandel
statistikk
2005-10-13T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel2. kvartal 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ola og Kari brukte 2,9 milliarder på grensehandel

Nordmenn handlet for 2,9 milliarder kroner i forbindelse med dagsturer til utlandet i andre kvartal i år. Dette er nesten 14 prosent mer enn i samme kvartal i fjor. Nordmenn reiste i alt på 1,7 millioner dagsturer til utlandet i årets andre kvartal. For hele året 2004 var grensehandelen på 10,2 milliarder kroner.

Gjennomsnittlig handlebeløp per tur. Svinesund. Kroner

Grensehandel etter destinasjon. 2. kvartal 2005. Prosent

På grunn av kvalitetsproblemer med datagrunnlaget, er denne statistikken midlertidig stoppet. Ny statistikk vil bli publisert 12. juli 2007.

Sverige er naturlig nok den dominerende destinasjonen for norske grensehandlende. Om lag fem av seks norske grensehandelskroner ble brukt i Sverige.

Strømstad størst

Nordmenn brukte nesten 900 millioner kroner i Strømstad i 2. kvartal i år, og med det var Strømstad største handlested for nordmenn i utlandet. Svinesund var nest største handlested. Strømstad og Svinesund hadde til sammen noe over halvparten av den totale norske grensehandelen i 2. kvartal. Charlottenberg var tredje største handlested.

Gjennomsnittlig handlebeløp per tur. Strømstad. Kroner

Gjennomsnittlig handlebeløp per tur. Charlottenberg. Kroner

I alt reiste nordmenn på 1,7 millioner dagsturer til utlandet i 2. kvartal i år. Svinesund var mest besøkt, med Strømstad og Charlottenberg deretter. Disse tre stedene hadde to tredjedeler av alle norske dagsturer til utlandet.

I Strømstad handlet nordmenn for i gjennomsnitt nesten 2 200 kroner, mens på Svinesund og i Charlottenberg var tilsvarende beløp om lag 1 300 kroner per tur.

Østlendingene handlet mest

Personer bosatt i Oslo og Akershus brukte til sammen over 1 milliard kroner i forbindelse med dagstur til utlandet i 2. kvartal 2005. Dette er om lag 1 400 kroner per innbygger. Personer bosatt i regionen Østlandet ellers (som er Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark) handlet for nesten 1 milliard kroner i 2. kvartal - om lag 1 500 kroner per innbygger.

Grensehandel per innbygger, etter utvalgte regioner. 2. kvartal 2005. Kroner

Resultatene fra denne undersøkelsen bygger på opplysninger fra et utvalg av befolkningen i aldersgruppen 16-79 år, noe som medfører at resultatene er usikre. For å belyse usikkerheten kan for eksempel nevnes at det totale handlebeløpet i 2. kvartal på 2,9 milliarder kroner, med 95 prosent sikkerhet, ligger i intervallet fra 2,3 til 3,4 milliarder kroner. Nærmere opplysninger om usikkerhet finnes i Om statistikken.

Oppgaver for 2004 viser at nordmenn dette året handlet for 10,2 milliarder kroner. Dersom en tar hensyn til usikkerheten, kan en med 95 prosent sikkerhet si at den totale grensehandelen i 2004 lå mellom 9,2 og 11,2 milliarder kroner. Sverige var det dominerende landet med over 80 prosent av total grensehandel.

Tabeller: