3490_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/arkiv
3490
Grensehandelen passerte 10 milliarder i fjor
statistikk
2010-02-26T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel4. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Grensehandelen passerte 10 milliarder i fjor

Denne handelen økte dermed 15,7 prosent fra 2008 til 2009. Vi reiste på 6,2 millioner dagsturer til utlandet i fjor. Dette tilsvarer en oppgang fra 2008 på om lag 7 prosent.

Vi ser at økningen i handel er større enn økningen i antall turer. Dette betyr at vi handler mer per tur. Regionene Oslo og Akershus, samt Sør-Østlandet står for nærmere 70 prosent av grensehandelen. Folk fra disse områdene handlet for over 7 milliarder kroner i 2009.

I 4. kvartal reiste vi på 1,5 millioner dagsturer og handlet for 2,7 milliarder kroner. Dette gir en reduksjon i antall turer, men en økning i handel fra 4. kvartal 2008.

Usikre tall

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, og usikkerheten rundt kvartalstallet er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Er den totale grensehandelen et kvartal på 2 milliarder kroner, betyr det at det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,6 til 2,4 milliarder kroner. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Kvartalstall etter destinasjon og etter bostedsregion publiseres ikke fordi datagrunnlaget er for svakt.

Tabeller: