3502_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/arkiv
3502
Mindre grensehandel
statistikk
2008-12-18T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel3. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre grensehandel

Vi handlet for 8,6 milliarder kroner i forbindelse med dagstur til utlandet i de siste fire kvartalene. Dette er en nedgang på 7 prosent sammenlignet med de foregående fire kvartaler.

I perioden reiste vi på 5,7 millioner dagsturer til utlandet, noe som er en nedgang på 11 prosent sammenlignet med de foregående fire kvartalene. Nordmenn grensehandlet for 2,3 milliarder kroner i 3. kvartal 2008.

Vi publiserer ikke tall etter destinasjon og etter bostedsregion dette kvartalet, fordi datagrunnlaget er for svakt.

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, og usikkerheten rundt tallet på 2,3 milliarder er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Det betyr at det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,8 til 2,8 milliarder kroner. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Tabeller: