3492_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/arkiv
3492
Økt grensehandel
statistikk
2009-11-25T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel3. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt grensehandel

Hittil i 2009 har vi hatt 4,7 millioner dagsturer til utlandet og handlet for 7,6 milliarder kroner. Dette er en økning på 12 prosent i antall turer og 21 prosent i handelen på disse turene.

I siste tolvmånedersperiode har norsk handel i forbindelse med dagsturer til utlandet passert 10 milliarder kroner. Dette er en økning på 19 prosent fra forrige tolvmånedersperiode. Antall turer har i løpet av de fire siste kvartalene derimot økt med bare 12 prosent. Dette betyr at vi handler mer per tur enn tidligere.

Usikre tall

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, og usikkerheten rundt kvartalstallet er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Er den totale grensehandelen et kvartal på 2 milliarder kroner, betyr det at det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,6 til 2,4 milliarder kroner. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Kvartalstall etter destinasjon og etter bostedsregion publiseres ikke fordi datagrunnlaget er for svakt.

Tabeller: