3505_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/arkiv
3505
Mindre grensehandel
statistikk
2008-09-02T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel2. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre grensehandel

Vi handlet for 8,9 milliarder kroner i forbindelse med dagstur til utlandet i de siste fire kvartalene. Dette er en nedgang på 3 prosent sammenlignet med de foregående fire kvartalene.

I gjennomsnitt handlet hver nordmann for 2 500 kroner i de fire siste kvartalene. Personer bosatt på Sør-Østlandet (fylkene Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark) handlet for 5 600 kroner hver, mens personer bosatt i Hedmark og Oppland handlet nest mest, for om lag 3 800 kroner hver. Personer fra Oslo og Akershus handlet til sammenligning for om lag 3 000 kroner hver.

Færre turer

I perioden reiste vi på 5,9 millioner dagsturer til utlandet, noe som er en nedgang på nesten 10 prosent sammenlignet med de foregående fire kvartalene. Nordmenn ”grensehandlet” for 1,9 milliarder kroner i 2. kvartal 2008.

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, og usikkerheten rundt tallet på 1,9 milliarder er betydelig, nærmere en halv milliard kroner. Det betyr at det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,4 til 2,4 milliarder kroner. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Tabeller: