3515_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/arkiv
3515
Vi brukte 1,7 milliarder på grensehandel
statistikk
2007-07-12T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel1. kvartal 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vi brukte 1,7 milliarder på grensehandel

Nordmenn reiste på i alt 1,2 millioner dagsturer til utlandet og handlet for 1,7 milliarder kroner i første kvartal i år. Dette er en liten økning sammenlignet med samme kvartal i fjor. Østlendinger reiste oftest og handlet mest.

Antall turer var om lag uendret, mens handelsbeløpet økte med nesten 2 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2006.

Grensehandel per person, etter bostedsregion. Kroner

Grensehandel per tur, etter bostedsregion. Kroner

Nordmenn brukte nesten 850 millioner kroner på handlestedene i Strømstad kommune i 1. kvartal i år. Det betyr at halvparten av norsk grensehandel foregår i Strømstad kommune.

Østlendingene handlet mest

Personer bosatt i regionen Sør-Østlandet (fylkene Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark) handlet for noe over 1 000 kroner per person i 1. kvartal. Folk bosatt i Hedmark og Oppland handlet for 760 kroner per person, mens folk fra Oslo og Akershus handlet for 560 kroner per person.

Også på årsbasis handlet sørøstlendinger mest, nesten 5 000 kroner per person. Folk bosatt i Hedmark og Oppland kjøpte for 3 600 kroner per person, mens folk fra Oslo og Akershus kom på tredjeplass og handlet for om lag 3 300 kroner per person.

Antall turer per person, etter bostedsregion

Lange avstander gir lite grensehandel

De som bor lengst unna grensen, reiser sjelden på dagstur til utlandet. De handler desto mer når de først er på grensehandelstur. Folk bosatt i regionen Agder, Rogaland og Vestlandet reiste på kun 0,3 dagsturer til utlandet per person i 2006, men handlet for nesten 1 900 kroner per tur. Personer bosatt i regionen Sør-Østlandet reiste på 3,6 dagsturer per person, men handlet kun for 1 400 kroner per tur. Figurene nedenfor gir nærmere detaljer om dette.

8,8 milliarder kroner i 2006

Grensehandelen for hele 2006 var på nesten 8,8 milliarder kroner. Dette er om lag det samme som i 2004 og 2005.

Resultater fra en utvalgsundersøkelse

Resultatene fra denne undersøkelsen bygger på opplysninger fra et utvalg av befolkningen i aldersgruppen 16-79 år, noe som medfører at resultatene har statistisk usikkerhet. Usikkerhetsberegninger viser at det totale handlebeløpet i 2006 på 8,8 milliarder kroner, med 95 prosents sikkerhet, ligger i intervallet 7,9 til 9,6 milliarder kroner.

Ny grensehandelsstatistikk

Statistisk sentralbyrå har det siste halvannet år arbeidet med å forbedre kvaliteten på tallene for grensehandelen til norske husholdninger. Anstrengelsene har båret frukter, og vi publiserer her både reviderte tall samt nye og aldri publiserte tall.

Uklare spørsmål

Etter å ha publisert kvartalstall for grensehandelen til husholdningene for perioden 1. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005, ble Statistisk sentralbyrå i tvil om alle intervjuobjektene (IO) hadde forstått spørsmålene korrekt. Etter en omfattende analyse av data og en forbedring av spørsmålsstillingen, ble mistanken bekreftet. Det ble funnet en metodisk svakhet ved spørsmålsstillingen knyttet til innkjøpte varer og tjenester. Det har vist seg at når en familie med flere medlemmer har vært på tur sammen, har IO ikke bare nøyd seg med å oppgi hva han eller hun har handlet for selv, men i en del tilfeller også tatt med hva andre i familien har handlet for. Dersom en familie på fire (mor, far og to barn over 16 år) har vært på tur og de samlet handlet for kr 2 000, mens far som ble intervjuet kun selv handlet og betalte for 1 000 kroner, skulle han oppgitt det siste beløpet i intervjuet. Slik spørsmålsstillingen var formulert har vi grunn til å tro at i en del tilfeller ble beløpet på 2 000 kroner oppgitt i intervjuet.

Forbedrede spørsmålsformuleringer

Etter å ha rettet opp for denne svakheten i spørsmålsstillingen fra og med 4. kvartal 2006, har vi sett at gjennomsnittsbeløpet per tur har sunket når flere har vært med på grensehandelsturen. Vi mener derfor at spørsmålene nå fungerer slik vi opprinnelig hadde tenkt. Det betyr at SSB nå ser seg i stand til å ta opp igjen publiseringen av grensehandelsstatistikken.

Grensehandelen per kvartal har blitt korrigert

Selve metoden for å beregne tallene for grensehandelen bygger på at en finner antall handleturer i kvartalet og gjennomsnittlig handlebeløp per tur. Antall handleturer har hele tiden blitt beregnet korrekt, mens handlebeløpet per tur har blitt for høyt når flere familiemedlemmer har reist sammen. I de korrigerte tallene er derfor det totale beløpet nordmenn handlet for i kvartalet redusert.

Tabeller: