3497_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/arkiv
3497
Økt grensehandel
statistikk
2009-07-01T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel1. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt grensehandel

Vi handlet for nesten 2 milliarder kroner i forbindelse med dagsturer til utlandet i 1. kvartal 2009. Dette er en økning på om lag 18 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2006 og 2007, da påsken, i likhet med i 2009, også var i 2. kvartal.

I 1. kvartal 2009 reiste vi på 1,3 millioner dagsturer til utlandet. Det er en økning på 4 prosent sammenlignet med et gjennomsnitt av samme periode beregnet for årene 2006 og 2007 samlet. En større økning i handelen enn i antall turer indikerer at vi handlet for mer per tur i 2009 enn tidligere år.

Vi publiserer ikke lenger kvartalstall etter destinasjon og etter bostedsregion fordi datagrunnlaget er for svakt.

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, og usikkerheten rundt kvartalstallet er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Er den totale grensehandelen et kvartal på 2 milliarder kroner, betyr det at det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,6-2,4 milliarder kroner. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Tabeller: