3499_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/arkiv
3499
Stabil grensehandel
statistikk
2009-03-03T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel4. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil grensehandel

Vi handlet for 8,9 milliarder kroner i forbindelse med dagsturer til utlandet i 2008. Dette er en nedgang på 3 prosent sammenlignet med 2007, men grensehandelen i 2008 er imidlertid på samme nivå som i årene 2004 til 2006.

I 2008 reiste vi på 5,8 millioner dagsturer til utlandet. Det er en nedgang på 7 prosent sammenlignet med et gjennomsnitt av tidligere år. Det kan se ut som om vi handlet for mer per tur i 2008 enn tidligere.

Vi publiserer ikke lenger kvartalstall etter destinasjon og etter bostedsregion, fordi datagrunnlaget er for svakt.

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, og usikkerheten rundt kvartalstallet er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Er den totale grensehandelen et kvartal på 2, 6 milliarder kroner, betyr det at det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 2,1 til 3,1 milliarder kroner. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Tabeller: