3507_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/arkiv
3507
Økt grensehandel
statistikk
2008-06-03T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel1. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt grensehandel

Vi handlet for i alt 9,6 milliarder kroner i forbindelse med dagstur til utlandet i de siste fire kvartalene. I gjennomsnitt handlet hver nordmann for 2 700 kroner i utlandet i denne perioden, 9 prosent mer enn de foregående tolv månedene.

Det er verdt å merke seg at påsken i 2008 i sin helhet falt i 1. kvartal, mens den i 2007 falt i 2. kvartal. Det betyr at to påskehøytider er med i denne perioden. Det er imidlertid uvisst hvordan dette slår ut i grensehandelen.

I gjennomsnitt har vi handlet for 2 700 kroner per person de siste fire kvartalene. Personer bosatt i regionen Sør-Østlandet (fylkene Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark) handlet for over 6 000 kroner hver, mens personer bosatt i Hedmark og Oppland handlet nest mest, for om lag 4 700 kroner. Personer bosatt i Oslo og Akershus handlet til sammenligning for om lag 3 100 kroner hver.

Flere turer

I perioden reiste vi på 6,6 millioner dagsturer til utlandet, noe som er en økning på 8 prosent sammenlignet med de foregående fire kvartalene.

Nordmenn handlet for 2,1 milliarder kroner på grensehandel i 1. kvartal 2008.

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, og usikkerheten rundt tallet på 2,1 milliarder er betydelig, nærmere en halv milliard kroner. Det betyr at det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,6 til 2,6 milliarder kroner. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Tabeller: