3494_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/arkiv
3494
Økt grensehandel
statistikk
2009-09-02T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel2. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt grensehandel

Vi reiste på 1,8 millioner dagsturer til utlandet og handlet for 2,8 milliarder kroner i 2. kvartal 2009. Dette er økning i forhold til 2. kvartal 2008. Denne økningen må imidlertid ses på bakgrunn av at påsken i 2009 falt i 2. kvartal, mens den i 2008 falt i 1. kvartal.

I første halvår i år har vi vært på 3,0 millioner turer og handlet for 4,8 milliarder kroner. Dette er en økning på henholdsvis 10 og 20 prosent sammenlignet med 1. halvår i fjor.

I siste firekvartalsperiode har det også vært en økning. Handelen har økt med nesten 10 prosent, mens antall dagsturer har økt med 4 prosent.

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, og usikkerheten rundt kvartalstallet er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Er den totale grensehandelen et kvartal på 2 milliarder kroner, betyr det at det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,6 til 2,4 milliarder kroner. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Kvartalstall etter destinasjon og etter bostedsregion publiseres ikke, fordi datagrunnlaget er for svakt.

Tabeller: