Statistikkområde

Utdanning: Høyere utdanning

Alt innhold for delområdet høyere utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Veiene inn til høyere utdanning

  Rapporter 2021/06

  Det finnes ulike veier inn til høyere utdanning i Norge. Å komme direkte fra videregående skoler er en av de mest vanlige veiene.

  Publikasjon
 • Praksisopphold i utlandet – forskjeller og likheter i Norden

  Blant studenter i de nordiske landene i vårsemesteret 2019 hadde kun en liten andel hatt et praksisopphold i utlandet. Masterstudenter har større sannsynlighet for å ha hatt et slikt opphold enn bachelorstudenter i samtlige nordiske land. Betydnin...

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2021

  Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • 7 av 10 fullførte en grad i løpet av åtte år

  Av studentene som startet på en universitets- eller høgskoleutdanning for første gang i 2011, fullførte 68 prosent en grad i løpet av åtte år. De yngste studentene er flinkest til å fullføre studiene.

  Artikkel
 • Studiebyer i Norden

  Rapporter 2020/28

  Resultater fra Eurostudent VI har blitt brukt til en rekke sammenligninger av studentenes situasjon i ulike land. I denne rapporten bruker vi resultater aggregert på bynivå og sammenligner 10 studiebyer i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

  Publikasjon
 • Hvordan går det med innvandrere som fullfører en bachelor- eller mastergrad i Norge?

  Rapporter 2020/21

  I denne rapporten ser vi på innvandrere som fullførte en bachelor- eller mastergrad ved norske utdanningsinstitusjoner i kalenderårene 2007 og 2012 og hvordan deres status var fem år senere.

  Publikasjon
 • Kvinner tar flere studiepoeng enn menn

  61 prosent av kvinnene i ordinære heltidsstudier ved universitet- og høgskoler avla minst 60 studiepoeng i studieåret 2018/2019. For menn var tilsvarende andel 54 prosent.

  Artikkel
 • Skolestenging koster samfunnet 1,7 milliarder per dag

  Stenging av utdanningsinstitusjonene har ført til at barn og unge går glipp av tradisjonell undervisning.. En ny analyse viser at barnas læringstap, kombinert med foreldrenes produksjonstap, estimeres til å koste samfunnet om lag 1,7 milliarder kr...

  Artikkel
 • Hva koster det å stenge utdanningssektoren?

  Rapporter 2020/15

  Denne analysen har som må å tallfeste kostnadene av smittevernstiltak i utdanningssektoren i forbindelse med COVID-19. Per dags dato er hovedtiltaket stenging av alle fysiske utdanningsinstitusjoner og aktiv bruk av hjemme- og fjernundervisning.

  Publikasjon
 • Studenter risikerer å miste arbeidsinntekter

  Mange studenter i Norge jobber ved siden av studiene, og under «korona-krisen» kan flere stå i fare for å miste viktige arbeidsinntekter. Spesielt blant internasjonale studenter utgjør jobbinntekter en stor andel av de totale inntektene.

  Artikkel
 • Her er de mest populære studiene i Norge

  Hver femte student i Norge tar en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, samfunnsfag og juridiske fag, eller sykepleie.

  Artikkel
 • Studentene tjener mindre - studerer de mer?

  Mer penger i studiestøtte har opprettholdt studentenes kjøpekraft, selv om inntektene deres fra jobb ved siden av studiene har falt. En økt stipendandel antyder også at studentene i større grad enn før står på eksamen.

  Artikkel
 • Gode skoleresultater – liten endring i yrkesvalg

  I dag er 44 prosent av alle som jobber innenfor matematikk, naturfag og teknologi (MNT) kvinner. Ser vi bort fra tannleger, leger og veterinærer, ligger andelen kvinner i yrker innenfor MNT-feltet på rundt 25 prosent, til tross for at jentene i gj...

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2020

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon