Statistikkområde

Utdanning: Høyere utdanning

Alt innhold for delområdet høyere utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Hjemme bra, men borte best?

  I mange europeiske land er det vanlig at studentene bor med foreldrene sine. Men dette er ikke tilfelle i Norge hvor bare hver tiende student bor hjemme.

  Artikkel
 • Her er de største studiestedene i Norge

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har klart flest studenter, men en rekke nye studiesteder har kommet inn på listen som følge av sammenslåinger de siste årene.

  Artikkel
 • Eurostudent VI – gjennomføring av en stor webundersøkelse

  Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2016 Eurostudent VI. Undersøkelsen kartlegger studenters levekår i Norge. Den ble gjennomført på web med et utvalg på 24 000 studenter. Når undersøkelsen var ferdig satt vi igjen med 8 200 godkjente svar.

  Artikkel
 • Norske studenter blant de eldste i Europa

  Hver fjerde norske student har fylt 30 år. Undersøkelsen Eurostudent viser også at det er langt vanligere for danske piger enn for norske jenter å studere informasjons- og datateknologi.

  Artikkel
 • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

  "Dette er kvinner og menn i Norge" gir enkelte smakebiter på Statistisk sentralbyrås statistikk som på en eller annen måte belyser kvinners og menns situasjon i samfunnet.

  Publikasjon
 • Hvilke studenter er mest fornøyde med undervisningen?

  65 prosent av studentene i Norge er fornøyde eller svært fornøyde med undervisningskvaliteten, men forskjellene er store. Studentene er mest fornøyde på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og på Norges Handelshøyskole.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2018

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Færre studerer i utlandet

  Vi er Skandinavias ivrigste til å studere i utlandet, men de siste to årene har færre studenter dratt ut. Størst nedgang har det vært blant dem som vil til Storbritannia og Danmark.

  Artikkel
 • For mye betalt arbeid går på bekostning av studietiden

  Heltidsstudenter som jobber mer enn 10 timer i uken bruker i snitt mindre tid på studier enn studenter som ikke jobber.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2017

  Hvor gamle er norske kvinner når de får barn? Hvor gamle blir vi, og hva dør vi av? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Auke i nedlastingar

  Den digitale bruken av fag- og forskingsbiblioteka har auka kvart år sidan 2013. Det siste året lasta brukarar ned 23 prosent meir frå fulltekstdatabasar enn året før.

  Artikkel
 • Foreldrenes utdanningsnivå har mye å si

  Av de nye studentene som startet i høyere utdanning i 2008, hadde 66 prosent fullført en grad i løpet av åtte år. Det er studentene som selv har høyt utdannede foreldre som oftest fullfører utdanningen.

  Artikkel
 • 6 av 10 høyere utdanninger fullføres av kvinner

  Innenfor alle nivåer av høyere utdanning i studieåret 2015/16 var det flest kvinner som fullførte. Forskjellen er størst for høyere utdanninger på lavere nivå, der kvinner fullførte 63 prosent av utdanningene. 

  Artikkel
 • Flere velger lærerutdanning

  Høsten 2016 var det 2 590 flere studenter på de ulike lærerutdanningene enn året før. Mens det i 2015 var 36 850 studenter på disse utdanningene, var det 39 440 i 2016. 

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2017

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon