7 av 10 fullførte en grad i løpet av åtte år

Publisert:

Av studentene som startet på en universitets- eller høgskoleutdanning for første gang i 2011, fullførte 68 prosent en grad i løpet av åtte år. De yngste studentene er flinkest til å fullføre studiene.

Nye tall fra statistikken Gjennomføring ved universiteter og høgskoler viser at nær 43 prosent av studentene som begynte på en universitets- og høgskoleutdanning for første gang i 2011 hadde fullført en grad på lavere nivå åtte år etter oppstart, og 25 prosent hadde fullført en grad på høyere nivå eller doktorgrad.

Andelen studenter med fullført grad innen 8 år etter oppstart har aldri vært høyere enn blant studentene som startet i 2011, og det har vært en jevn økning siden 2001. I 2001-kullet fullførte 55 prosent en grad på universitets- og høgskolenivå i løpet av åtte år – 48 prosent av mennene og 60 prosent av kvinnene.

Figur 1. Andel studenter med fullført grad innen 8 år etter oppstart i universitets- og høgskoleutdanning. 1996-2011

Oppstartsår I alt Menn Kvinner
1996 60.3 52.6 65.7
1997 59.5 52.8 64.4
1998 61.1 54.4 65.6
1999 59.2 51.8 64.5
2000 55.9 49.3 60.5
2001 54.6 47.6 59.5
2002 57.5 51.0 62.0
2003 57.1 50.3 62.0
2004 59.9 53.8 64.4
2005 61.9 57.0 65.6
2006 63.2 57.4 67.1
2007 64.7 59.4 68.3
2008 65.9 60.7 69.5
2009 65.7 61.0 69.1
2010 65.8 60.7 69.5
2011 67.5 61.8 71.7

De yngre studentene fullfører oftere

Blant studentene som var 20 år eller yngre i 2011, og som begynte på en universitets- og høgskoleutdanning, fullførte rundt 80 prosent en utdanning i løpet av åtte år.

For aldersgruppen 21-24 år hadde om lag 70 prosent fullført en utdanning åtte år etter oppstart, mens i overkant av 60 prosent av studentene i aldersgruppen 25-29 år hadde fullført. For studentene i aldersgruppen 30-39 år ved oppstart i 2011 hadde 50 prosent fullført en utdanning på universitets- og høgskolenivå etter åtte år, og 25 prosent av studentene i aldersgruppen 40 år og eldre.