Faktahefter 

Nøkkeltall fra 2019

Fakta om utdanning 2021

Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – ofte som lengre tidsserier.

Om publikasjonen

Tittel

Fakta om utdanning 2021. Nøkkeltall fra 2019

Ansvarlig

Beate Bartsch

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Høyere utdanning, Grunnskoler, Utdanningsnivå, Barnehager, Voksenopplæring , Videregående utdanning

ISBN (elektronisk)

ISBN 978-82-587-1241-8

ISBN (trykt)

ISBN 978-82-587-1240-1

Antall sider

36

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt