Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2006/2007

Innhold

Arkiv for Gjennomføring ved universiteter og høgskoler - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
11. juni 2021 2019/2020 2019/2020
20. august 2020 2018/2019 2018/2019
26. juni 2019 2017/2018 2017/2018
14. juni 2018 2016/2017 2016/2017
27. juni 2017 2015/2016 2015/2016
28. juni 2016 2014/2015 Flere unge fullfører høyere grad
26. juni 2015 2013/2014 Unge studenter fullfører oftere
26. juni 2014 2012/2013 Mange fullfører ikke en grad
27. september 2013 2011/2012 Flere menn avbryter sykepleierutdanningen
26. september 2012 2010/2011 Fire av ti studenter uten fullført grad
28. oktober 2011 2009/2010 Økende andel som ikke fullfører en grad
25. november 2010 2008/2009 Foreldrenes utdanningsnivå gir utslag
16. oktober 2009 2007/2008 Menn fullførte raskest
25. september 2008 2006/2007 Flere høyeregradsstudier fullført
11. oktober 2007 2005/2006 Dobling i antall kvinner som fullfører en grad