160849_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/aar
160849
Mange fullfører ikke en grad
statistikk
2014-06-26T10:00:00.000Z
Utdanning
no
hugjen, Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, fullføringstidHøyere utdanning, Utdanning
false
Statistikken viser andelen studenter som har fullført studiegrader i løpet av ti år. Gjennomføring for nye studenter i utvalgte fag innen normert tid, omtales også.

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2012/2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mange fullfører ikke en grad

Blant nye studenter som startet høyere utdanning i skoleåret 2001/2002 var det 42 prosent som ikke hadde fullført noen grad i løpet av ti år. For menn var andelen 48 prosent og for kvinner var den 37 prosent.

Nye studenter i studieåret, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av ti år. Antall og prosent
I altMennKvinner
1Studenter som startet i høyere utdanning første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå. (Feks. for startåret 1999 blir start i perioden 1.10.1998 - 30.9.1999)
20021
I alt42 31817 82724 491
Fullført doktorgrad21213973
Fullført høyere grad, mer enn 4 år8 2283 9304 298
Fullført lavere grad, 2-4 år16 3165 14911 167
Ingen fullført grad17 5628 6098 953
Prosent
I alt100,0100,0100,0
Fullført doktorgrad0,50,80,3
Fullført høyere grad, mer enn 4 år19,422,017,5
Fullført lavere grad, 2-4 år38,628,945,6
Ingen fullført grad41,548,336,6
Figur 1. Nye studenter i 20021, etter foreldrenes utdanningsnivå og oppnådd grad etter ti år

Av de om lag 42 300 nye studentene som startet på høyere utdanning høsten 2002, var det 42 prosent som ikke hadde fullført en grad etter ti år . Sammenlignet med studentene som startet ti år tidligere, er dette en økning på 9 prosentpoeng. Det er høyest andel menn som ikke fullfører en grad. I 2002-kullet stod nesten halvparten av de mannlige studentene uten fullført grad etter ti år. Tilsvarende andel for kvinner var 37 prosent.

Foreldrenes utdanningsnivå teller

Høyest andel som ikke fullfører finner man blant studenter med foreldre som kun har grunnskoleutdanning. Jo høyere utdanning minst én av foreldrene har, jo større er andelen som fullfører en grad i løpet av ti år. Blant de nye studentene fra 2002 som hadde foreldre med lang høyere utdanning, hadde 73 prosent oppnådd en grad etter ti år. Til sammenligning var tilsvarende andel for studenter med foreldre som kun hadde grunnskoleutdanning, 40 prosent.

Andelen som har fullført en grad blant studenter med foreldre med høy utdanning, er omtrent uendret mellom kullene fra 1992 og 2002. For studenter med foreldre med grunnskoleutdanning har andelen imidlertid sunket fra 65 til 40 prosent. Det er størst forskjell blant de studentene som fullførte en grad med lengde på mer enn fire år. 43 prosent av studentene med foreldre med lang høyere utdanning fullførte en grad på mer enn fire år. Tilsvarende andel for studenter som hadde foreldre med kun grunnskoleutdanning, var 6 prosent.

Nesten én av fire avbryter bachelorutdanningen

Av de om lag 31 000 studentene som startet på bachelorutdanning for første gang i 2008, fullførte 47 prosent innen tre år. Etter ytterligere to år hadde 64 prosent fullført. Dette er en økning på 2 prosentpoeng sammenlignet med studentene som startet i 2007. I løpet av denne femårsperioden var det 20 prosent som avbrøt studiet. 6 prosent av disse avbrøt etter første året. Bachelorutdanningen i økonomiske og administrative fag hadde høyest andel av studenter som avbrøt i løpet av fem år, hele 32 prosent. 68 prosent av kvinnene fullførte en bachelorutdanning innen fem år, mens tilsvarende andel for menn var 57 prosent.

Uendret fullføring innenfor ingeniørstudiet

Høsten 2008 startet vel 3 000 studenter på ingeniørstudiet for første gang. 52 prosent av disse fullførte innen tre år. Etter ytterligere to år hadde 65 prosent fullført studiet. Sammenlignet med de som startet i 2007 var det ingen endring, én av fem ingeniørstudenter avbrøt studiet i løpet av femårsperioden.

Noe økning i fullføring av allmennlærerutdanningen

For studenter som startet i allmennlærerutdanning i 2007 var det 63 prosent som hadde fullført i løpet av seks år. For de som startet tre år tidligere, i 2004, var fullføringsprosenten 56. For menn økte andelen som fullførte fra 45 til 53 prosent, og for kvinner økte den fra 61 til 67 prosent.

Tre av ti menn fullførte ikke sykepleieutdanningen

For kullet som startet sykepleierutdanning i 2008 hadde tre av ti menn ikke fullført etter fem år. For kvinner var andelen som ikke fullførte to av ti.

Større andel kvinner enn menn fullførte førskolelærerutdanning

Av de som startet i førskolelærerutdanning i 2008 hadde tre av fire fullført etter fem år. Her er forskjellen mellom menn og kvinner stor, 75 prosent av kvinnene og 55 prosent av mennene fullførte.