15504_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/arkiv
15504
Menn fullførte raskest
statistikk
2009-10-16T10:00:00.000Z
Utdanning
no
hugjen, Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, fullføringstidHøyere utdanning, Utdanning
false

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2007/2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Menn fullførte raskest

Over halvparten, 53 prosent, av mennene som fullførte en femårig mastergrad i studieåret 2007/2008, gjorde dette i løpet av seks år eller mindre etter at de første gang ble registrert i høyere utdanning. Tilsvarende tall for kvinner er 39 prosent.

Totalt fullførte om lag 8 500 personer en femårig mastergrad i studieåret 2007/2008, 4 600 kvinner og 3 900 menn. 45 prosent av dem hadde fullført graden innen seks år etter første gangs registrering i høyere utdanning, 53 prosent av mennene og 39 prosent av kvinnene. Selv om det totalt sett er færre menn som tar mastergraden, gjør de det raskest etter at de er registrert som studenter. På de fleste fagområder hadde en større andel av menn enn kvinner som fullfører, oppnådd graden innen fem og seks år. Mastergraden i odontologi skiller seg imidlertid ut ved at det er en større andel kvinner som fullfører innen fem år. 73 kvinner oppnådde mastergraden i odontologi, og en fjerdedel av dem gjorde det innen fem år. 15 prosent av de 34 mennene oppnådde det samme.

Fullføringstid

Fullføringstid er beregnet ut fra det antall år det er siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning. Studenter som ikke fullfører innen forventet fullføringstid, kan ha studert deltid, hatt opphold underveis, byttet studium eller fullført et annet studium tidligere. Det studiet studenten var registrert på første gang, behøver ikke å være det samme som er fullført i 2007/08.

Flere kvinner fullfører en høyere grad

Sammenligner vi studenter første gang registrert i 1987 og 1997, og om de har fullført en grad ti år senere, ser vi at for kvinner har andelen som har fullført en høyere grad, økt med 1 prosentpoeng. Vel 15 prosent av kvinnene som startet et studium i 1997, fullførte en grad med mer enn fire års studietid.

Flere fullfører ikke

14 800 nye studenter, av i alt 37 600, fullførte ikke en grad i løpet av ti år. Ti år tidligere, i 1987, var det færre som begynte på en høyere utdanning, men en større andel som fullførte. Andelen som ikke fullfører en grad, har økt med nesten 5 prosentpoeng. For de som startet i 1987, stod 35 prosent uten en fullført grad i løpet av ti år. For studenter registrert i 1997 var det 39 prosent som ikke fullførte.

Andelen som har fullført en grad med en varighet på inntil fire år, har også gått ned. Av de som første gang var registrert i høyere utdanning i 1987, fullførte 46 prosent en lavere grad, mens av de som begynte i 1997, hadde 42 prosent fullført en lavere grad. Nedgangen er også høyere for menn enn for kvinner.

Veterinærstudentene raskest av de seksårige

Blant de seksårige profesjonsstudiene har veterinærstudentene høyest gjennomføringsgrad. 53 prosent av de som fullførte den seksårige veterinærutdanningen, gjorde dette i løpet av sju år etter at de var registrert i høyere utdanning. Tilsvarende for medisin er 45 prosent.

Tabeller: