84398_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/arkiv
84398
Fire av ti studenter uten fullført grad
statistikk
2012-09-26T10:00:00.000Z
Utdanning
no
hugjen, Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, fullføringstidHøyere utdanning, Utdanning
false

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2010/2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fire av ti studenter uten fullført grad

Stadig flere studenter fullfører ikke en grad. Høyest andel som ikke fullfører, finner en blant studenter med foreldre som kun har grunnskoleutdanning.

Av de om lag 40 100 nye studentene som startet på høyere utdanning høsten 2000, var det 41 prosent som ikke hadde fullført en grad etter ti år. Sammenlignet med studentene som startet ti år tidligere, er dette en økning på 6 prosentpoeng. Det er fortsatt høyest andel menn som ikke fullfører en grad. I 2000-kullet stod nesten halvparten av de mannlige studentene uten fullført grad etter ti år. Tilsvarende andel for kvinner var drøye 36 prosent.

Foreldrenes utdanningsnivå teller

Jo høyere utdanning minst en av foreldrene har, jo større er andelen som fullfører en grad i løpet av ti år. Blant de nye studentene fra 2000 som hadde foreldre med lang høyere utdanning, var det drøye 72 prosent som hadde oppnådd en grad etter ti år. Til sammenligning var tilsvarende andel for studenter med foreldre som kun hadde grunnskoleutdanning, på om lag 45 prosent.

Det er størst forskjell blant de studentene som fullførte en grad med lengde på mer enn fire år. 42 prosent av studentene med foreldre med lang høyere utdanning fullførte en grad på mer enn fire år. Tilsvarende andel for studenter som hadde foreldre med kun grunnskoleutdanning, var knappe 6 prosent.

Nye studenter i 2000, etter foreldrenes utdanningsnivå og oppnådd grad etter ti år. Prosent

Nesten en av fire avbryter bachelorutdanningen

Av de om lag 30 600 studentene som startet på bachelorutdanning for første gang i 2006, fullførte 45 prosent innen tre år. Etter ytterligere to år hadde 62 prosent fullført. Sammenlignet med studentene som startet i 2005, har andelen som fullførte innen fem år økt med 4 prosentpoeng. I løpet av denne femårsperioden var det 23 prosent som avbrøt studiet. 9 prosent av disse avbrøt etter første året. Bachelorutdanningen i økonomiske og administrative fag hadde høyest andel av studenter som avbrøt i løpet av fem år, hele 33 prosent.

Flere fullfører ingeniørstudiet

Høsten 2006 startet nesten 2 800 studenter på ingeniørstudiet for første gang. 55 prosent av disse fullførte innen tre år. Etter ytterligere to år hadde 65 prosent fullført studiet. Sammenlignet med kullet som startet i 2005, har andelen som fullfører innen tre år økt med 7 prosentpoeng. En av fem ingeniørstudenter avbrøt studiet i løpet av femårsperioden.

Fullføringstid

Fullføringstid er beregnet ut fra det antall år det er siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning. I tabeller som viser studenter som starter på enkeltstudier, er fullføringstid beregnet ut fra det antall år det er siden studenten startet på det bestemte studiet for første gang. Studenter som ikke fullfører innen forventet fullføringstid, kan ha studert deltid, hatt opphold underveis, byttet studium eller fullført et annet studium tidligere. Det studiet studenten var registrert på første gang, behøver ikke å være det samme som er fullført i 2010/11.

Tabeller: