444156_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/aar
444156
statistikk
2021-06-11T08:00:00.000Z
Utdanning
no
hugjen, Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, fullføringstidHøyere utdanning, Utdanning
true

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2019/2020

Innhold

Publisert:

Neste publisering: