116139_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/aar
116139
Flere menn avbryter sykepleierutdanningen
statistikk
2013-09-27T10:00:00.000Z
Utdanning
no
hugjen, Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, fullføringstidHøyere utdanning, Utdanning
false
Gjennomstrømning i høyere utdanning for 2011/2012 viser fullføringstid for uteksaminerte kandidater. Blant menn som startet sykepleierutdanning i 2007, var det fire av ti som ikke fullført i løpet av fem år.

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2011/2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere menn avbryter sykepleierutdanningen

Blant menn som startet sykepleierutdanning i 2007, var det fire av ti som ikke fullførte i løpet av fem år.

Nye studenter i studieåret, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av ti år. Antall og prosent
I altMennKvinner
1Studenter som startet i høyere utdanning første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå. (Feks. for startåret 1999 blir start i perioden 1.10.1998 - 30.9.1999)
20011
I alt41 39016 67924 711
Fullført doktorgrad21414173
Fullført høyere grad, mer enn 4 år7 6693 6314 038
Fullført lavere grad, 2-4 år16 0924 72911 363
Ingen fullført grad17 4158 1789 237
Prosent
I alt100,0100,0100,0
Fullført doktorgrad0,50,80,3
Fullført høyere grad, mer enn 4 år18,521,816,3
Fullført lavere grad, 2-4 år38,928,446,0
Ingen fullført grad42,149,037,4
Figur 1 viser hvor mange prosent av de som var nye studenter i 2001, etter foreldrenes utdanningsnivå, som oppnådd grad etter ti år.

For kullet som startet sykepleierutdanning i 2005, hadde tre av ti menn ikke fullført etter fem år. For kvinner ligger andelen som ikke fullfører, uendret på to av ti.

Stadig flere studenter fullfører ikke

Av de om lag 41 400 nye studentene som startet på høyere utdanning høsten 2001, var det 42 prosent som ikke hadde fullført en grad etter ti år. Sammenlignet med studentene som startet ti år tidligere, er dette en økning på 11 prosentpoeng. Det er fortsatt høyest andel menn som ikke fullfører en grad. I 2001-kullet stod halvparten av de mannlige studentene uten fullført grad etter ti år. Tilsvarende andel for kvinner var drøye 37 prosent.

Foreldrenes utdanningsnivå teller

Høyest andel som ikke fullfører, finner en blant studenter med foreldre som kun har grunnskoleutdanning. Jo høyere utdanning minst en av foreldrene har, jo større er andelen som fullfører en grad i løpet av ti år. Blant de nye studentene fra 2001, som hadde foreldre med lang høyere utdanning, var det drøye 74 prosent som hadde oppnådd en grad etter ti år. Til sammenligning var tilsvarende andel for studenter med foreldre som kun hadde grunnskoleutdanning, på om lag 42 prosent.

Det er størst forskjell blant de studentene som fullførte en grad med lengde på mer enn fire år. 46 prosent av studentene med foreldre med lang høyere utdanning fullførte en grad på mer enn fire år. Tilsvarende andel for studenter som hadde foreldre med kun grunnskoleutdanning, var drøyt 4 prosent.

Nesten en av fire avbryter bachelorutdanningen

Av de om lag 30 000 studentene som startet på bachelorutdanning for første gang i 2007, fullførte 45 prosent innen tre år. Etter ytterligere to år hadde 62 prosent fullført. Dette er samme andel fullføringer som studentene som startet i 2006. I løpet av denne femårsperioden var det 20 prosent som avbrøt studiet. 7 prosent av disse avbrøt etter første året. Bachelorutdanningen i økonomiske og administrative fag hadde høyest andel av studenter som avbrøt i løpet av fem år, hele 31 prosent.

Uendret fullføring i ingeniørstudiet

Høsten 2007 startet vel 2 800 studenter på ingeniørstudiet for første gang. 55 prosent av disse fullførte innen tre år. Etter ytterligere to år hadde 65 prosent fullført studiet. Sammenliknet med dem som startet i 2006, var det ingen endring, en av fem ingeniørstudenter avbrøt studiet i løpet av femårsperioden.

Noe økning i fullføring av allmennlærerutdanningen

For studenter som startet i allmennlærerutdanning i 2006, var det 62 prosent som hadde fullført i løpet av seks år. For dem som startet to år tidligere, i 2004, var fullføringsprosenten 56. For menn økte andelen som fullførte, fra 45 til 55 prosent, og for kvinner fra 61 til 65 prosent. Sammenliknet med de som startet i 2005, var det ubetydelig endring.

FullføringstidÅpne og lesLukk

Fullføringstid er beregnet ut fra det antall år det er siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning. I tabeller som viser studenter som starter på enkeltstudier, er fullføringstid beregnet ut fra det antall år det er siden studenten startet på det bestemte studiet for første gang. Studenter som ikke fullfører innen forventet fullføringstid, kan ha studert deltid, hatt opphold underveis, byttet studium eller fullført et annet studium tidligere.