15516_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/arkiv
15516
Foreldrenes utdanningsnivå gir utslag
statistikk
2010-11-25T10:00:00.000Z
Utdanning
no
hugjen, Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, fullføringstidHøyere utdanning, Utdanning
false

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2008/2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Foreldrenes utdanningsnivå gir utslag

Andelen studenter som fullfører en grad innen ti år, holder seg stabil. Det er derimot forskjeller i hvem som fullfører en høyere utdanning, avhengig av foreldrenes utdanningsnivå.

Det viser en sammenligning av studenter som registrerte seg første gang i høyere utdanning i 1988 og 1998.

Av de nye studentene i 1998 hvor minst en av foreldrene hadde lang høyere utdanning, fullførte 73 prosent en grad i løpet av ti år. 42 prosent av disse fullførte en grad på høyere nivå. Til sammenligning hadde 58 prosent av studentene i samme kull hvor foreldrene hadde grunnskoleutdanning som sitt høyeste utdanningsnivå, fullført en grad innen ti år. Seks prosent av disse fullførte en grad på høyere nivå. Tilsvarende andeler for 1988-kullet viser at tallene har holdt seg tilnærmet stabile.

Stabil gjennomstrømning i høyere utdanning

I 1988 begynte det 32 300 nye studenter i høyere utdanning, og av disse fullførte 66 prosent en grad i løpet av ti år. Den tilsvarende andelen for de om lag 38 500 som begynte ti år senere, var 65 prosent. 70 prosent av kvinnene i 1988-kullet som startet i høyere utdanning, hadde fullført en grad etter ti år. Tilsvarende andel for de kvinnene som startet ti år etter, er den samme. For menn sank denne andelen med 4 prosentpoeng, fra 63 til 59 prosent.

Stadig flere kvinner fullfører en høyere grad

I 1998-kullet hadde 23 prosent av de mannlige og 16 prosent av de kvinnelige studentene i løpet av ti år fullført en høyere grad med varighet på mer enn fire år. Andelen kvinner som har fullført en høyere grad, har økt med 1 prosentpoeng i denne perioden sammenlignet med dem som begynte ti år tidligere. Tilsvarende andel for menn har gått ned med 2 prosentpoeng i samme periode.

Flest fullfører på mer enn normert tid

Flertallet av studiene ble fullført på mer enn normert tid, viser et utvalg av fullførte laveregradsstudier i skoleåret 2008/09. Av 10 800 fullførte studier ble 6 800 fullført på mer enn normert tid. Den største andelen av fullførte studier på mer enn normert tid ble avlagt ved universitetene og de vitenskaplige høgskolene.

Fullføringstid

Fullføringstid er beregnet ut fra det antall år det er siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning. Studenter som ikke fullfører innen forventet fullføringstid, kan ha studert deltid, hatt opphold underveis, byttet studium eller fullført et annet studium tidligere. Det studiet studenten var registrert på første gang, behøver ikke å være det samme som er fullført i 2008/09.

Tabeller: