53517_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/aar
53517
Økende andel som ikke fullfører en grad
statistikk
2011-10-28T10:00:00.000Z
Utdanning
no
hugjen, Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, fullføringstidHøyere utdanning, Utdanning
false

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2009/2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økende andel som ikke fullfører en grad

Andelen studenter som ikke fullfører en grad, er økende. Dette er mer gjeldende for menn enn for kvinner.

En sammenligning av nye studenter i 1989 og 1999 viser at andelen som ikke fullfører en grad i løpet av ti år, har økt med 2 prosentpoeng, til 37 prosent. Det er størst andel menn som ikke fullfører en grad. Av nye studenter i 1999 var det 44 prosent menn som ikke hadde fullført en grad etter ti år. Dette tilsvarer en økning på drøyt 5 prosentpoeng sammenlignet med dem som hadde fullført en grad i 1999, og som var nye studenter ti år tidligere. Andelen kvinner uten fullført grad holder seg stabil på 31 prosent.

Fag- og yrkesfaglærere er mest effektive

Status etter fem år viser at av de om lag 32 500 studentene som startet på et utvalg av treårige bachelorutdanninger for første gang i 2005, har 42 prosent av studentene fullført studiet innen tre år. 25 prosent av studentene avbrøt et av de utvalgte studiene i løpet av fem år, hvorav 10 prosent avbrøt i løpet av det første året. Bachelorutdanningen i fag- og yrkesfaglærer hadde høyest andel studenter som fullførte innen tre år, med 58 prosent. 70 prosent fullførte innen fem år. Like bak følger studentene på bachelor i helsefag (ikke sykepleier) hvor 56 prosent fullførte innen tre år, og 80 prosent fullførte innen fem år.1

Nesten tre av ti i allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning avbryter studiet

Av de om lag 3 000 studentene som startet på allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning for første gang i 2004, hadde 27 prosent avbrutt studiet seks år etter. Hele 37 prosent av de mannlige studentene avbrøt studiet, mens tilsvarende andel for kvinner var 23 prosent.

43 prosent av allmennlærer-/grunnskolelærerstudentene fullførte innen fire år, og 56 prosent hadde fullført studiet innen seks år. Andelen kvinner som fullfører innen fire år er høyere enn andelen blant menn, henholdsvis 47 og 35 prosent. Høgskolen i Sør-Trøndelag har høyest andel av studenter som fullfører innen fire år, 59 prosent, etterfulgt av Høgskolen i Oslo med 56 prosent.

Ni av ti leger fullfører studiet

Over 500 studenter startet på legestudiet for første gang i 2002, og i løpet av åtte år hadde hele 90 prosent fullført studiet. 64 prosent fullførte innen seks år, mens kun 2 prosent av legestudentene avbrøt studiet i løpet av åtte år.

Fullføringstid

Fullføringstid er beregnet ut fra det antall år det er siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning. I tabeller som viser studenter som starter i enkeltstudier, er fullføringstid beregnet ut fra det antall år det er siden studenten startet på det bestemte studiet for først gang. Studenter som ikke fullfører innen forventet fullføringstid, kan ha studert deltid, hatt opphold underveis, byttet studium eller fullført et annet studium tidligere. Det studiet studenten var registrert på første gang, behøver ikke å være det samme som er fullført i 2009/10.

1  Avsnittet om andel studenter som avbrøt utdanningen inneholdt feil og ble fjernet kl. 10.40 28.10.2011

Tabeller: