Statistikkområde

Transport og reiseliv: Landtransport

Alt innhold for delområdet landtransport

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Sterkest vekst i bussnæringen

  Kollektivtransporten hadde 3,8 millioner flere påstigninger i 3. kvartal 2017 enn i samme kvartal året før – en samlet økning på 2,6 prosent. Bussnæringen frakter desidert flest passasjerer og hadde den sterkeste passasjerveksten.

  Artikkel
 • 12 omkom på veiene i november

  I november omkom 12 personer i veitrafikken, 10 menn og 2 kvinner. Dette er mer enn en fordobling i forhold til samme måned i fjor, da 5 personer mistet livet. I tiårsperioden 2007–2016 har det i gjennomsnitt omkommet 12 personer i november måned.

  Artikkel
 • Sterk økning i kollektivbruken

  Persontransporten med jernbane, sporvei og buss økte markert fra 2015 til 2016, mens bruken av personbil viste tegn til å flate ut. Godstransporten med jernbane gikk også opp.

  Artikkel
 • Hver tredje kilometer er tomkjøring

  Norske lastebiler transporterte 116,6 millioner tonn i Norge og utlandet i 1. halvår 2017. Om lag 30 prosent av den kjørelengden i Norge var tomkjøring, altså kjøring uten last på bilen.

  Artikkel
 • Økt grensetransport med baltiske lastebiler

  Lastebiler fra de baltiske landene står for rundt 11 prosent av grensetransporten med lastebil. I 3. kvartal økte de andelen sin med 1,1 prosentpoeng fra 3. kvartal i fjor.

  Artikkel
 • 10 omkom på veiene i oktober

  I oktober mistet 10 personer livet på norske veier, 6 menn og 4 kvinner. Til nå i år er langt færre enn i fjor drept i trafikken.

  Artikkel
 • Lastebiler kjører mindre gods

  Norske lastebiler fraktet i 1. kvartal 58,8 millioner tonn gods i Norge og mellom Norge og utlandet. Dette er 2,3 prosent mindre enn i samme kvartal 2016. Transportarbeidet var på 5,1 milliarder tonnkilometer, som er om lag det samme som i tilsvar...

  Artikkel
 • Fortsatt nedtur for sjøfart i 2016

  Sjøfartsnæringene omsatte for 152,6 milliarder kroner i 2016 – et fall på hele 8 prosent fra året før. Antall sysselsatte sank med 3 prosent til 24 250.

  Artikkel
 • 7 av 10 tonn gods transporteres over grensen av utenlandske biler

  I 2016 ble det fraktet 16,6 millioner tonn gods på lastebiler inn og ut av Norge. Utenlandske lastebiler fra EU- og EØS-landene fraktet 71 prosent av dette godset.

  Artikkel
 • 49 omkomne og 279 hardt skadde i trafikken

  I årets 6 første måneder var det 49 dødsulykker på veiene med i alt 49 omkomne. I alt registrerte politiet nesten 2 000 ulykker i denne perioden ifølge foreløpige tall, og 279 ble hardt skadd i disse ulykkene.

  Artikkel
 • Dyrere å vedlikeholde veger

  Kostnadene for drift og vedlikehold av veger økte med 3,4 prosent fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017. Kostnader til vinterdrift av veger viste en noe svakere økning med 2,9 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Sterk passasjervekst på sporvei og forstadsbane

  Kollektivtransporten hadde 6,2 millioner flere påstigninger i 2. kvartal 2017 enn i samme kvartal året før – en samlet økning på 4,1 prosent. Sporvei hadde den sterkeste passasjerveksten.

  Artikkel
 • Sommertrafikken krevde færre liv enn i fjor

  15 personer mistet livet i veitrafikken i august, 10 menn og 5 kvinner. I perioden juni-august omkom likevel 13 færre i år enn i fjor.

  Artikkel
 • Svak nedgang i lastebiltransporten

  Fra 2015 til 2016 gikk transportarbeidet med lastebil ned med 1,3 prosent og endte på 21 milliarder tonnkilometer. Transportert godsmengde gikk ned med 0,7 prosent.

  Artikkel
 • Nedgang i grensetransporten med lastebil

  I 2. kvartal 2017 gikk de norskregistrerte lastebilenes andel ned med 1,0 prosentpoeng til 30,8 prosent i forhold til tilsvarende kvartal i fjor.

  Artikkel