Dyrere å vedlikeholde veger

Publisert:

Kostnadene for drift og vedlikehold av veger økte med 3,4 prosent fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017. Kostnader til vinterdrift av veger viste en noe svakere økning med 2,9 prosent i samme periode.

Kostnadsøkningen for drift og vedlikehold av veger kan ses i sammenheng med at kostnadene for asfaltarbeid økte med 5,6 prosent siste år. Asfaltarbeid påvirkes i stor grad av endringer i materialkostnadene og i perioden er det spesielt bitumen, samt pukk og grus som har bidratt til økningen. Vinterdrift av veger er ikke påvirket av endringer i de samme materialgruppene og viste dermed ikke tilsvarende økning.

Kostnadene knyttet til bygging av veg i dagen økte med 3,4 prosent fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017. Byggekostnadene for fjelltunnel og betongbru hadde en svakere økning og steg med henholdsvis 1,6 og 0,1 prosent samme i periode.

Mens byggekostnadene for veganlegg har økt i løpet av det siste året, er situasjonen noe ulik på kortere sikt. Fra 2. kvartal til 3. kvartal 2017 var det en reduksjon i kostnadene innen de fleste områder. Kun vinterdrift og veg i dagen viste en svak økning.

Figur 1. Byggekostnadsindeks for veganlegg og kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger. Prosentvis endring fra samme kvartal året før

Veganlegg Drift og vedlikehold av veger
3. kv. 2009 -0.9 -1.7
4. kv. 2009 1.2 2.4
1. kv. 2010 2.6 4.6
2. kv. 2010 3.3 5.1
3. kv. 2010 3.0 3.3
4. kv. 2010 4.0 4.4
1. kv. 2011 5.9 6.6
2. kv. 2011 6.2 6.8
3. kv. 2011 6.3 7.0
4. kv. 2011 5.4 6.1
1. kv. 2012 3.9 4.9
2. kv. 2012 2.6 3.2
3. kv. 2012 2.3 2.4
4. kv. 2012 2.4 2.2
1. kv. 2013 2.1 1.0
2. kv. 2013 3.0 1.4
3. kv. 2013 3.9 3.8
4. kv. 2013 2.5 3.1
1. kv. 2014 2.9 3.5
2. kv. 2014 2.1 3.4
3. kv. 2014 2.2 2.4
4. kv. 2014 2.3 1.7
1. kv. 2015 1.7 -0.8
2. kv. 2015 2.1 0.4
3. kv. 2015 1.2 -0.8
4. kv. 2015 2.2 0.4
1. kv. 2016 1.3 0.4
2. kv. 2016 1.4 0.2
3. kv. 2016 2.1 1.6
4. kv. 2016 2.2 2.8
1. kv. 2017 4.6 7.0
2. kv. 2017 3.5 4.9
3. kv. 2017 2.3 3.4

 

Kontakt