Statistikkområde

Transport og reiseliv: Landtransport

Alt innhold for delområdet landtransport

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 10,5 millioner flere kollektivreiser

  Totalt ble det foretatt 185 millioner reiser med buss, båt, sporvei og forstadsbane og jernbane i det første kvartalet i 2019. Det er en økning på 6,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018.

  Artikkel
 • Halvparten er tomkjøring

  Drosjene kjørte 53,6 prosent av alle kilometer med passasjer i 2018. Det var en oppgang på 1,1 prosent fra fjoråret og 0,9 prosent sammenlignet med 2014.

  Artikkel
 • Mer aktivitet på norske skinner

  Det var en økning både i person- og godstrafikken med jernbane fra 2017 til 2018. Antall passasjerer økte i denne perioden med 5,7 prosent, mens det ble fraktet 0,7 prosent mer gods på det norske jernbanenettet.

  Artikkel
 • Stadig flere reiser kollektivt

  I 2018 ble det registrert over 680 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 2,4 prosent fra 2017. Størst vekst i antall passasjerer var det hos jernbaneselskapene, som hadde 5,7 prosent flere reiser enn året før.

  Artikkel
 • 44 prosent av norske varebiler brukes mest til privat kjøring

  Bare 13 prosent av norske varebiler brukes hovedsakelig til godstransport. 43 prosent er håndverker- eller servicebiler, og resten brukes mest til privat kjøring. Bilene som brukes i næringsvirksomhet er i snitt nyere og kjører flere kilometer.

  Artikkel
 • 252 millioner tonn gods med lastebil på norske veier

  De norskregistrerte lastebilene fraktet nær 252 millioner tonn gods i Norge i 2018, mens 4,7 millioner tonn ble transportert utenlands. Sammenlignet med året før er dette nesten det samme for nasjonale transporter og 6,4 prosent mindre for interna...

  Artikkel
 • Mer enn 200 000 biler med nullutslipp

  Ved utgangen av 2018 var det registrert 3,3 millioner biler i Norge. Av disse var 200 700 elbiler.

  Artikkel
 • Elbiler og hybrider suser fram

  Kjøringen med elbiler og hybrider økte markert i 2018 og utgjorde noe over 14 prosent av den samlede kjøringen med norske personbiler.

  Artikkel
 • Flere reiser med jernbane

  Kollektivtransporten med jernbane hadde over 1 million flere reisende i 4. kvartal 2018 enn i samme kvartal i 2017. Samlet sett gikk antall kollektivreiser ned med 1,4 prosent i denne perioden, viser foreløpige tall.

  Artikkel
 • 31 prosent av godset med norske lastebiler

  I 2018 ble det fraktet 13,1 millioner tonn gods over grensen med lastebil på vei. Norske lastebiler fraktet 4,0 millioner tonn, en andel på 30,8 prosent av totalen.

  Artikkel
 • 6 av 10 omkomne i trafikken i fjor var bilførere

  En foreløpig oversikt fra politiet viser at 108 personer mistet livet i trafikken i 2018, 2 flere enn året før. 61 av de drepte var bilførere.

  Artikkel
 • 13 av de 14 omkomne i november var menn

  I november omkom 14 personer i veitrafikken. Det er 3 flere enn i samme måned i fjor. 93 prosent av de omkomne var menn.

  Artikkel
 • Leaser hybrid, eier elbil

  Personbilparken i Norge var 23 prosent større i 2017 enn i 2008, og førstegangsregistrerte biler er stadig oftere eid av leasingselskaper. Om sjåførene «leier eller eier», er ofte avhengig av typen drivstoff. 

  Artikkel
 • Færre omkom på veiene i oktober

  I oktober ble 8 personer drept i veitrafikken. Det er 2 færre enn i samme måned i fjor da 10 personer mistet livet.

  Artikkel
 • Nær 120 millioner tonn gods i første halvår

  Norske lastebiler fraktet 116,9 millioner tonn gods innenlands og 2,5 millioner tonn utenlands i første halvår 2018.

  Artikkel