6 av 10 omkomne i trafikken i fjor var bilførere

Publisert:

En foreløpig oversikt fra politiet viser at 108 personer mistet livet i trafikken i 2018, 2 flere enn året før. 61 av de drepte var bilførere.

Ulykkestallene har en tendens til å variere mye fra ett år til et annet, men tallet på omkomne har gått jamt nedover de siste årene med noen få unntak. I tiårsperioden 2008-2017 har det i gjennomsnitt omkommet 168 personer.

Av de omkomne i 2018 var det 83 menn og 25 kvinner. I tillegg til bilførere var de største gruppene 13 motorsyklister, 13 fotgjengere og 9 syklister.

Flest omkomne i september, november og juni

Sammen med juni og november var september måneden med flest trafikkdrepte i 2018. I september omkom 16 personer, mens det i november omkom 14. I juni ble 12 personer drept i trafikken.

Flest omkom i Trøndelag og Telemark

Trøndelag og Telemark hadde størst antall trafikkdrepte i fjor med henholdsvis 10 og 9 omkomne. I 2017 var tallet 12 for Trøndelags-fylkene og 3 for Telemark.

Halvparten av alle drepte er en mann bak rattet

De foreløpige tallene for 2018 viser at 61 bilførere mistet livet, 53 menn og 8 kvinner, 20 prosent flere enn i 2017. Mens det har vært en økning i antall drepte bilførere, er det derimot en nedgang for motorsyklister. Tallene for fjoråret viser 13 drepte motorsyklister mot 20 i 2017. Det innebærer en nedgang på 35 prosent.

Færre omkom i desember

Foreløpige tall viser at 6 omkom i desembertrafikken. Dette er 7 færre enn desember 2017. Av de omkomne var 3 bilførere og 3 fotgjengere.

Figur 1. Personer drept i trafikken

Desember Januar- november
2008 19 236
2009 17 195
2010 14 194
2011 12 156
2012 6 139
2013 21 166
2014 5 142
2015 10 107
2016 8 127
2017 13 93
2018* 6 102