Mer enn 200 000 biler med nullutslipp

Publisert:

Ved utgangen av 2018 var det registrert 3,3 millioner biler i Norge. Av disse var 200 700 elbiler.

Bilparken forsetter å øke jevnt hvert år, og andelen el-biler utgjorde 6 prosent ved utgangen av 2018, mot 4 prosent året før. Andelen hybridbiler har økt tilsvarende, viser statistikken Bilparken. Dieseldrevne biler viste for første gang en liten nedgang i bestanden.

Stor vekst for el-personbilene

Antallet rene el-personbiler forsetter å øke. Bestanden passerte i løpet av februar i år 203 000, men var ved årsskiftet 2018/2019 på 195 300. Dette er 41 prosent flere enn året før, men fortsatt utgjør el-personbilene bare 7 prosent av bilparken.

Figur 1. Personbilparken etter drivstofftype

Bensin Diesel El Hybrid Annet
2016 1199075 1297809 97532 90977 210
2017 1142382 1312841 138983 144496 317
2018 1077233 1306391 195351 189472 417

Akershus fremdeles på el-biltoppen

Flest registrerte elektrisk drevne personbiler var det i Akershus med nærmere 40 400. Det er nær 40 prosent flere enn året før. Oslo og Hordaland hadde nest flest registrerte el-personbiler med henholdsvis knapt 36 200 og snaut 29 600. Desidert færrest er det fortsatt i Finnmark med beskjedne 280.

Ved utgangen av året var det registrerte drøyt 5 300 el-varebiler, som er 53 prosent flere enn året før. Varebiler med nullutslipp utgjør nå 2,4 prosent av  bestanden.

Noe færre bensin- og dieselpersonbiler

Bestanden av bensin- og dieseldrevne personbiler ble redusert med henholdsvis 5,7 og 0,5 prosent fra 2017 til 2018. Ved utgangen av 2018 var det 1,08 millioner bensinbiler og 1,31 millioner dieselbiler. Dieseldrevne personbiler utgjør nå vel 47 prosent av personbilparken.

Per 31. desember 2018 var det registrert i alt 3,3 millioner biler i Norge, 1 prosent flere enn i 2017.

Vrakantallet stabilt

Alderen på personbilene som er i drift på veiene, endrer seg lite, og norske biler hadde en gjennomsnittsalder på 10,5 år ved utgangen av 2018. Varebilene var i gjennomsnitt 8,8 år gamle. 

Figur 2. Antall person- og varebiler vraket mot pant

Antall person- og varebiler
1985 53555
1986 82056
1987 75322
1988 74158
Antall
1989 67268
1990 54929
1991 54955
1992 56896
1993 58297
1994 56374
1995 64385
1996 223499
1997 45082
1998 80445
1999 97466
2000 95637
2001 96720
2002 106498
2003 102341
2004 108880
2005 102044
2006 105324
2007 99885
2008 107153
2009 94497
2010 98662
2011 117520
2012 117578
2013 150905
2014 144385
2015 135801
2016 134881
2017 136203
2018 137134

I løpet av 2018 ble litt over 137 000 biler vraket mot pant. Av disse var knapt 122 000 personbiler og vel 15 000 varebiler. Personbilene som ble tatt ut av trafikken i 2018, var i gjennomsnitt 18,1 år gamle, mens varebilene var 15,1 år da de endte sine dager. 

Kontakt