Halvparten er tomkjøring

Publisert:

Drosjene kjørte 53,6 prosent av alle kilometer med passasjer i 2018. Det var en oppgang på 1,1 prosent fra fjoråret og 0,9 prosent sammenlignet med 2014.

Det var betydelige regionale forskjeller for andelene tilbakelagt med passasjer i bilen,  viser nye tall fra statistikken Drosjetransport. I 2018 hadde Hedmark størst andel kjøring med passasjer, 69,3 prosent. I motsatt ende var Rogaland med en andel på 45,9 prosent. Bare i fire fylker kjører drosjene tomme over halvparten av kilometerne: Rogaland, Vest-Agder, Oslo og Akershus. De fleste fylkene har små utslag i utnyttelsesgraden sammenlignet med tidligere.

Figur 1. Andel kilometer tilbakelagt med passasjer i bilen. 2018

ØSTFOLD 57.7
AKERSHUS 48.5
OSLO 47.6
HEDMARK 69.3
OPPLAND 62.6
BUSKERUD 52.6
VESTFOLD 51.8
TELEMARK 59.1
AUST-AGDER 61.7
VEST-AGDER 46.2
ROGALAND 45.9
HORDALAND 56.5
SOGN OG FJORDANE 63.6
MØRE OG ROMSDAL 52.4
TRØNDELAG 58.5
NORDLAND 65.0
TROMS - ROMSA 63.4
FINNMARK - FINNMÁRKU 67.5
Figur 1. Andel kilometer tilbakelagt med passasjer i bilen. 2018
ØSTFOLD 57.7
AKERSHUS 48.5
OSLO 47.6
HEDMARK 69.3
OPPLAND 62.6
BUSKERUD 52.6
VESTFOLD 51.8
TELEMARK 59.1
AUST-AGDER 61.7
VEST-AGDER 46.2
ROGALAND 45.9
HORDALAND 56.5
SOGN OG FJORDANE 63.6
MØRE OG ROMSDAL 52.4
TRØNDELAG 58.5
NORDLAND 65.0
TROMS - ROMSA 63.4
FINNMARK - FINNMÁRKU 67.5

Mer drosjekjøring

Drosjene kjørte i alt 510 millioner kilometer i 2018. Det var en oppgang på 1,6 prosent sammenlignet med fjoråret, men en nedgang på 4,3 prosent sammenlignet med 2014.

I 2018 ble nesten en tredjedel eller 165 millioner av kilometerne i drosjenæringen kjørt i nabofylkene Akershus og Oslo. Oslo stod for 118 millioner og Akershus for 47. Færrest kjørte drosjekilometer har Sogn og Fjordane med 5 millioner.

Figur 2. Kilometer kjørt i næring i alt. 2018

Fylke Kjørelengde (1 000 km)
Finnmark 6208
Troms 17959
Nordland 16218
Trøndelag 47629
Møre og Romsdal 15664
Sogn og Fjordane 4552
Hordaland 58566
Rogaland 45883
Vest-Agder 18349
Aust-Agder 10824
Telemark 12534
Vestfold 16816
Buskerud 21945
Oppland 15131
Hedmark 16812
Oslo 118270
Akershus 47195
Østfold 19557

Mindre enn hver 10 krone kontant

I 2018 ble 9,1 prosent av total omsetning i hele landet betalt kontant. Det var en nedgang på 22,2 prosent fra fjoråret og 45,9 prosent sammenlignet med 2014. I de fleste fylkene kom mindre enn hver tiende krone inn kontant.

Figur 3. Andel kontant omsetning

Prosent
2014 16.8
2015 14.8
2016 14.0
2017 11.6
2018 9.1

Drosjestatistikk laget av Skatteetatens data

Skatteetaten samler årlig inn opplysninger om de rundt 6 000 foretakene som i alt har om lag 8 000 løyver til å kjøre drosje. Det som innrapporteres er kontantomsetning, elektronisk omsetning, kjørte kilometer og opptatte kilometer. Skatteetaten bruker denne informasjonen til å kontrollere at foretakene følger skatte- og avgiftsreglene. SSB gjenbruker opplysningene til å lage statistikk.

Kontakt