Statistikkområde

Transport og reiseliv: Landtransport

Alt innhold for delområdet landtransport

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Mindre grensetransport for norske lastebiler

  De norske lastebilene sto for 29,5 prosent av grensetransporten på vei i 2. kvartal 2020. Andelen er like lav som i 3. kvartal 2019 og er den laveste siden statistikken ble startet i 2000.

  Artikkel
 • Nedgang i lastebiltransporten

  Norske lastebiler fraktet 54,1millioner tonn gods på norske og utenlandske veier i 1. kvartal 2020. Det var 3,9 prosent mindre enn i tilsvarende kvartal 2019.

  Artikkel
 • Dobbelt så mange bobiler de siste ti årene

  Det blir stadig flere norskregistrerte bobiler på veiene i vårt langstrakte land. Ved årsskiftet var det registrert litt under 52 000 bobiler i Norge, nesten dobbelt så mange som for ti år siden.

  Artikkel
 • Kraftig nedgang for kollektivtransporten i 1. kvartal

  Kollektivtransporten hadde 39,4 millioner færre passasjerer i 1. kvartal 2020 enn i samme kvartal året før. Nedgangen skyldes i all hovedsak endrede reisevaner etter at koronarestriksjonene ble innført i midten av mars.

  Artikkel
 • Mer kjøring med passasjer

  Drosjene kjørte i alt 282 millioner kilometer med passasjerer i 2019. Det var en oppgang på 2,9 prosent fra 2018.

  Artikkel
 • Flere reiste med tog i 2019

  Persontogene transporterte flere enn 80 millioner passasjerer på norske skinner i 2019.

  Artikkel
 • Færre hardt skadde

  I 2019 ble 565 personer hardt skadd på norske veier. Det var en nedgang 6 prosent sammenlignet med 2018.

  Artikkel
 • Flere reiste kollektivt i 2019

  I 2019 ble det registrert over 718 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 5,3 prosent fra 2018.I 2019 ble det registrert over 718 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 5,3 prosent fra 2018.

  Artikkel
 • Kraftig nedgang i antall førstegangsregistrerte personbiler i april

  I april 2020 ble det registrert 8 350 nye personbiler. Sesongjusterte tall viser en nedgang fra mars til april på 21 prosent.

  Artikkel
 • Dei rikaste kjøpte 4 av 10 elbilar

  Tidelen av hushalda med høgast inntekt kjøpte 37 prosent av nye elbilar i 2019. Same året kjøpte halvdelen med lågast inntekt til saman 10 prosent av førstegongsregistrerte elbilar.  

  Artikkel
 • Nedgang i antall nyregistrerte personbiler

  Det ble i mars 2020 registrert 13 334 nye personbiler. Sesongjusterte tall viser at dette er en liten nedgang sammenlignet med februar 2020.

  Artikkel
 • Nesten 1 av 10 personbiler er en elbil

  Ved inngangen til 2020 var det registrert over 260 000 el-personbiler i Norge - en økning på 33 prosent fra året før. 9 prosent av alle personbiler er nå elektriske.

  Artikkel
 • Feilpublisering

  Artikkel
 • Flere kollektivreiser i 4. kvartal

  Kollektivtransporten hadde 4,9 millioner flere reisende i 4. kvartal 2019 enn i samme kvartal året før. Samtidig økte billettinntektene med 161,9 millioner kroner.

  Artikkel
 • Mindre kjøring med personbiler

  Den samlede kjørelengden for norske personbiler gikk ned med 1,3 prosent i 2019. Og stadig mer av kjøringen ble gjort med elbiler og hybridbiler.

  Artikkel