Statistikkområde

Transport og reiseliv: Landtransport

Alt innhold for delområdet landtransport

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere reiste kollektivt

  Kollektivtransporten hadde 2,9 millioner flere reisende i 3. kvartal 2019 enn i samme kvartal 2018. Det ble i alt foretatt nærmere 154 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i kvartalet.

  Artikkel
 • Elbiler reduserer utslipp per personkilometer

  Elbiler trekker ned utslippet per personkilometer for personbiler, men elektriske kjøretøy gir foreløpig lite utslag på utslippet fra andre lette kjøretøy, busser og annen tungtransport.

  Artikkel
 • Ulik prisutvikling for passasjertransport

  Prisutviklingen for passasjertransport på bane holder seg stabil, samtidig som passasjertransport på vei og sjø har blitt relativt dyrere de siste ti årene. Flytransport har derimot blitt relativt billigere. Det har også vært lav prisvekst på bile...

  Artikkel
 • Veitransporten øker i Europa

  Godstransporten i EU-landene økte med 11 prosent fra 2012 til 2017. Mer bruk av lastebiler sto for to tredeler av denne veksten i europeisk godstransport.

  Artikkel
 • Mer kollektive byer

  I Bergen er antallet kollektivreiser doblet siden 2010, og også i andre byer har økningen vært kraftig. Bileierne i våre største byer kjører samtidig mindre enn tidligere, og i stadig økende grad med elbil.

  Artikkel
 • 18 elbiler per ladepunkt

  Elbiler har tilgang til ladestasjoner i de fleste kommuner. I snitt deler 18 elbiler hvert allment tilgjengelig ladepunkt. Samtidig bygger mange kommuner også ut lade- og landstrømanlegg for ferger og skip.

  Artikkel
 • Mindre frakt med utenlandske lastebiler

  I 2018 ble det fraktet 268,5 millioner tonn gods med lastebiler på vei i Norge og til og fra utlandet. Det er omtrent det samme som året før. De utenlandske lastebilene fraktet 12 millioner tonn. Dette er 8,8 prosent mindre enn i 2017.

  Artikkel
 • Flere reiste med jernbane

  Kollektivtransporten med jernbane hadde 198 000 flere reisende i 2. kvartal 2019 enn i samme kvartal 2018. Totalt ble det foretatt 166 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i kvartalet.

  Artikkel
 • Flere reiste kollektivt – men bilen dominerer fortsatt

  Mer enn 5,8 milliarder passasjerer ble fraktet innenlands i 2018. Tog, trikk og T-bane har hatt den største relative økningen de siste årene, men det er fortsatt bilen som dominerer persontransporten i Norge.

  Artikkel
 • Mindre utslipp fra togtransport

  Utslippene av CO2 fra transport med jernbane har blitt redusert med 25 prosent fra 2010 til 2017. Samtidig blir det fraktet flere passasjerer og mer gods på norske skinner enn noen gang.

  Artikkel
 • Bilparkens regionale fordeling

  Hvorfor viser SSB-tall at antallet personbiler i Oslo og Akershus har økt så kraftig de siste årene? Flere leasingbiler, som ofte står registrert på et hovedkontor i Oslo-området, er noe av årsaken.

  Artikkel
 • Kvart sjette av dei rikaste hushalda har elbil

  Elbilpolitikken stimulerer både kjøp og bruk av elbil. Det er den fjerdedelen i befolkninga som tener best, som får mest økonomisk glede av desse fordelane. Det er 15 gonger fleire elbilar per vaksen i dei rikaste hushald enn i hushald med låg inn...

  Artikkel
 • Dette er Norge 2019

  Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Dobbelt så mange bobiler på ti år

  Ved årsskiftet var det registrert over 49 000 bobiler i Norge, dobbelt så mange som for ti år siden. Og det er i distriktene disse bilene er aller mest populære.

  Artikkel
 • 10,5 millioner flere kollektivreiser

  Totalt ble det foretatt 185 millioner reiser med buss, båt, sporvei og forstadsbane og jernbane i det første kvartalet i 2019. Det er en økning på 6,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018.

  Artikkel