Flere reiste med tog i 2019

Publisert:

Persontogene transporterte flere enn 80 millioner passasjerer på norske skinner i 2019.

Nye tall fra statistikken Jernbanetransport viser at passasjertransporten med jernbane økte med 3,4 prosent fra 2018 til 2019. Samtidig ble transportarbeidet for persontrafikk med tog redusert med 0,2 prosent til 3,7 milliarder passasjerkilometer.

Figur 1

Passasjertransport med jernbane

Nedgangen i passasjerkilometer til tross for flere passasjerer skyldes en økt hyppighet av kortere reiser. I 2019 var den gjennomsnittlige reiselengden til en togpassasjer 46 kilometer, mot 48 kilometer i 2018.

Lokaltogene i og rundt Oslo stod for 73 prosent av alle togpassasjerene i Norge i fjor.

Mindre import av gods med jernbane

Totalt 34,6 millioner tonn gods ble fraktet på norske skinner i 2019, en nedgang på 1,2 prosent fra 2018. Nedgangen i godstransporten med tog skyldes i hovedsak lavere import.

Figur 2

Godstransport med jernbane

Godsmengde fraktet til Norge med tog var 18,5 millioner tonn i 2019, en nedgang på 8,2 prosent. Samtidig økte godstransporten med tog innenriks og ut av landet med henholdsvis 6,8 prosent og 15,9 prosent fra 2018.

Godstransportarbeidet med jernbane utgjorde 3,9 milliarder tonnkilometer i 2019, en nedgang på 1,7 prosent sammenlignet med året før.

Kontakt