Nesten 1 av 10 personbiler er en elbil

Publisert:

Ved inngangen til 2020 var det registrert over 260 000 el-personbiler i Norge - en økning på 33 prosent fra året før. 9 prosent av alle personbiler er nå elektriske.

Pr 31. desember 2019 var det registrert opp mot 3,4 millioner biler i Norge, 1,8 prosent flere enn i utgangen av 2018, viser nye tall fra statistikken Bilparken.

Personbilene utgjorde 83 prosent av alle registrerte biler. Hybridbiler viser en økning på 19,7 prosent i forhold til året før og står for 8,1 prosent av personbilbestanden. Elbiler utgjorde nå 9,3 prosent av personbilparken.

Veksten fortsetter for elbilene

De fleste elbilene er personbiler - over 260 000. Her er økningen på 33,4 prosent fra inngangen av 2019. Det er ikke bare elektriske personbiler det er blitt flere av – nå er det også 199 elektriske busser på norske veier.

Hybridbilene hadde en vekst på 37 300 i fjor, og ved utgangen av året var det registrert litt over 227 000 hybridbiler. Av disse var 226 735 personbiler, 120 varebiler og 218 busser.

Bestanden av bensindrevne biler ble i inngangen av 2020 reduser til 1,06 millioner eller en nedgang på 4,3 prosent. Bensindrevne biler utgjør 31,2 prosent av hele bilbestanden i utgangen av 2019.

Dieselbilene holder seg stabilt på 1,8 millioner kjøretøyer totalt, med en liten nedgang i alle kjøretøygrupper bortsett fra varebiler hvor det var en økning på 11 600 biler eller 2,6 prosent i forhold til året før. Dieseldrevne biler utgjør nå 54 prosent av hele bilparken. 

Figur 1. Personbilparken inkl. bobiler etter drivstofftype

Bensin Diesel El Hybrid Annet
2016 1196148 1276947 97532 90972 207
2017 1139998 1294493 138983 144492 315
2018 1075179 1290442 195351 189469 415
2019 1031207 1281019 260692 226735 437

Opp mot 139 000 biler vraket mot pant

Gjennom vrakpantordningen i fjor ble det innlevert 138 855 person- og varebiler, 122 386 personbiler og 16 469 varebiler. Dette er om lag 1 700 flere enn året før. Personbilene er i gjennomsnitt 18,1 år gamle da de tas ut av trafikken, varebilene 15,3 år. 

Figur 2. Antall person- og varebiler vraket mot pant

Antall person- og varebiler
1985 53555
1986 82056
1987 75322
1988 74158
1989 67268
1990 54929
1991 54955
1992 56896
1993 58297
1994 56374
1995 64385
1996 223499
1997 45082
1998 80445
1999 97466
2000 95637
2001 96720
2002 106498
2003 102341
2004 108880
2005 102044
2006 105324
2007 99885
2008 107153
2009 94497
2010 98662
2011 117520
2012 117578
2013 150905
2014 144385
2015 135801
2016 134881
2017 136203
2018 137134
2019 138855

Alder på personbilene som er i drift på veiene hadde i inngangen av 2020 en gjennomsnittsalder på 10,7 år. Varebilbestanden var i gjennomsnitt 8,9 år gamle.

Nesten 150 000 nyregistrerte personbiler

I 2019 ble det førstegangsregistrert 146 000 personbiler (inkludert bobiler). Ved regioninndelingen av statistikken blir adressen til eieren av kjøretøyet brukt for å avgjøre hvor det hører hjemme. Leasingbiler, som ofte står registrert på et hovedkontor i Oslo-området, gjør at det ikke alltid er samsvar mellom eiers og brukers bosted.

Andelen diesel-, bensin og hybridbiler er større blant de nyregistrerte leasingbilene enn for nye biler eid av privatpersoner. Med disse forbeholdene viser tallene at elbiler var størst på personbilmarkedet i de fleste kommuner utenom Troms og Finnmark.

Figur 3. Nyregistrerte personbiler etter mest kjøpte drivstofftype. Kommuner. 2019

Kontakt