Mindre kjøring med personbiler

Publisert:

Den samlede kjørelengden for norske personbiler gikk ned med 1,3 prosent i 2019. Og stadig mer av kjøringen ble gjort med elbiler og hybridbiler.

Norske kjøretøyer tilbakela i alt 45,6 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2019, viser nye tall fra statistikken Kjørelengder. Det er en nedgang på 0,9 prosent fra året før som i all hovedsak skyldes mindre kjøring med personbiler. Til sammenligning økte kjøringen med norske lastebiler, varebiler og busser noe i den samme perioden.

Figur 1. Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Store lastebiler i alt 1810.8 1878.4 1938.0 1932.9 1960.5 1964.1 1963.0 1997.6 2043.1 2081.5
Små godsbiler i alt 7390.4 7382.2 7541.0 7466.6 7364.4 7265.4 7245.1 7305.9 7388.3 7393.1
Busser i alt 622.6 611.0 596.9 583.1 572.1 564.3 568.5 573.3 579.4 583.5
Personbiler i alt 32737.3 33032.0 33876.2 33930.5 33841.1 34324.1 34848.5 35406.6 35988.2 35504.3

Personbilene stod for 78 prosent av all kjøringen i 2019, omtrent det samme som året før. Varebiler og andre små godsbiler stod samtidig for 16 prosent av den samlede kjøringen, også det omtrent som i 2018. Mer spesialiserte nyttekjøretøyer som lastebiler og busser stod for henholdsvis 4,6 prosent og 1,3 prosent av kilometerne som ble tilbakelagt av norske kjøretøyer i 2019.

Mer kjøring med elbiler og hybrider

Veksten i antall norskregistrerte elbiler og hybridbiler fortsatte i 2019, og andelen av kjøringen som ble gjort med disse motorteknologiene, økte dermed også tilsvarende.

1 Inkluderer parafin, hydrogen, gass og dieselhybrider

Figur 2. Kjørelengder for personbiler i alt, etter drivstofftype

2016 2017 2018 2019
Andre drivstoff¹ 57.0 91.0 132.7 157.8
Bensin hybrid, ikke ladbar 717.5 999.7 1283.7 1458.9
Bensin hybrid, ladbar 314.0 721.0 1312.2 1578.3
Elektrisitet 1163.2 1652.4 2401.9 3331.3
Bensin 12172.2 11498.7 10721.0 9802.8
Diesel 20424.7 20443.8 20136.7 19175.2

Kjørelengdene for norske elbiler økte med 39 prosent fra 2018 til 2019, og utgjorde alene noe over 9 prosent av den samlede kjøringen med personbiler i alt. Det er en økning fra like under 7 prosent av kjøringen i 2018, og tilsvarer omtrent andelen av personbilbestanden som er registrert som elektrisk drevne. Den samlede kjørelengden for norske elbiler er nesten tredoblet siden 2016.

Kjøringen med bensinhybrider økte samtidig med 17 prosent, og utgjorde rundt 8,5 prosent av kjøringen med personbiler i alt. Denne kjøringen var omtrent likt fordelt mellom ladbare og ikke-ladbare bensinhybrider. Kjørelengdene med dieselhybrider økte også i 2019, men det er en motorteknologi som fortsatt står for en ganske liten andel av kjøringen i Norge.

Diesel og bensin fortsatt størst

Den samlede kjøringen med tradisjonelle diesel- og bensindrevne personbiler falt med henholdsvis 4,8 og 8,6 prosent fra 2018 til 2019. Dieseldrevne biler stod likevel for 54 prosent av den samlede kjøringen med personbiler i 2019, mens bensindrevne personbiler stod for rundt 28 prosent.

1 Inkluderer parafin, hydrogen, gass og dieselhybrider.

Figur 3. Kjørelengder for personbiler i alt, etter drivstofftype. 2019

2019 (prosent)
Diesel 54.0 % 54.0
Bensin 27.6 % 27.6
Elektrisitet 9.4 % 9.4
Bensin hybrid. ladbar 4.4 % 4.4
Bensin hybrid. ikke ladbar 4.1 % 4.1
Andre drivstoff¹ 0.4 % 0.4

De gjennomsnittlige kjørelengdene for diesel- og bensindrevne personbiler falt også noe fra 2018 til 2019, og var dermed nede i henholdsvis rundt 13 900 og 8 800 kilometer i året. For elbilene økte derimot den gjennomsnittlige kjørelengden til rundt 12 600 kilometer i 2019. Ladbare bensinhybrider hadde samtidig en gjennomsnittlig kjørelengde på nær 14 100 kilometer, mens ikke-ladbare bensinhybrider kjørte 12 900 kilometer i snitt.

Det er flere faktorer som påvirker de gjennomsnittlige kjørelengdene for ulike biltyper. Nedgangen for bensin- og dieselbiler skyldes i hovedsak at gjennomsnittsalderen øker for den delen av bilparken. Samtidig er de gjennomsnittlige kjørelengdene for elbiler og hybrider påvirket av veksten i nybilsalget som gjør at mange av disse bilene ikke har vært i bruk hele året.

Kontakt