Færre hardt skadde

Publisert:

I 2019 ble 565 personer hardt skadd på norske veier. Det var en nedgang 6 prosent sammenlignet med 2018.

Tallet på hardt skadde falt med 37 fra 602 i 2018 til 565 i 2019, viser nye tall fra statistikken Trafikkulykker med personskade. Statistisk sentralbyrå har ikke tidligere registrert færre hardt skadde. I det verste ulykkesåret som er registrert i Norge, 1970, ble til sammenligning 4 552 personer hardt skadd. Det var først i 2003 at antallet hardt skadde krøp under 1 000. Siden har dette tallet med noen unntak blitt redusert jevnt og trutt.

Figur 1. Hardt skadde. 1946-2019

Hardt skadde
1946 675
1947 640
1948 776
1949 1030
1950 1048
1951 1104
1952 1205
1953 1379
1954 1654
1955 1869
1956 2022
1957 2143
1958 2519
1959 2774
1960 2948
1961 3340
1962 3248
1963 3553
1964 3518
1965 3420
1966 3721
1967 4219
1968 4103
1969 4289
1970 4552
1971 4069
1972 4025
1973 3707
1974 3537
1975 3547
1976 3270
1977 2822
1978 2657
1979 2250
1980 1948
1981 2002
1982 1855
1983 1817
1984 1919
1985 1889
1986 2044
1987 1768
1988 1600
1989 1661
1990 1636
1991 1456
1992 1407
1993 1369
1994 1305
1995 1347
1996 1362
1997 1341
1998 1329
1999 1148
2000 1265
2001 1043
2002 1151
2003 994
2004 980
2005 977
2006 940
2007 879
2008 867
2009 751
2010 714
2011 679
2012 699
2013 703
2014 674
2015 693
2016 656
2017 665
2018 602
2019 565

Figur 2

Figur 2. Hardt skadde i perioden 2017-2019 fordelt på veinettet

Ingen barn drept i trafikken

I 2019 var det 108, identisk med antallet i 2018, drepte i trafikken i Norge. Det var ingen drepte i aldersgruppen 0-15 år i 2019. Statistisk sentralbyrå har tidligere ikke registrert et helt år uten noen drepte barn i trafikken. 108 drepte tilsvarer 2,0 drepte per 100 000 innbyggere. I våre naboland Sverige og Finland var de tilsvarende tallene henholdsvis 2,1 og 4,0.

Kontakt