Mer kjøring med passasjer

Publisert:

Drosjene kjørte i alt 282 millioner kilometer med passasjerer i 2019. Det var en oppgang på 2,9 prosent fra 2018.

Statistikken Drosjetransport viser at antallet kjørte kilometer med passasjer i bilen minket fra 2014 til 2017 for igjen å stige i 2018-2019 til nesten samme nivå som i 2014. I seksårsperioden sank antallet kilometer med passasjerer i bilene med 0,5 prosent fra 283 millioner i 2014 til 282 millioner kilometer i 2019.

Figur 1. Kilometer kjørt i næring i alt

1000 km
2014 282907
2015 277598
2016 272782
2017 266338
2018 273588
2019 281625

Nesten halvparten er tomkjøring

Drosjene kjørte 54,3 prosent av alle kilometer med passasjer i 2019. Det innebar en oppgang på 1,3 prosent sammenlignet med 2018. Det var betydelige regionale forskjeller for andelene tilbakelagt med passasjer i bilen. I 2019 hadde Hedmark størst andel kjøring med passasjer, 70,3 prosent. I motsatt ende var Vest-Agder med en andel på 46,7 prosent.

Figur 2. Andel kilometer tilbakelagt med passasjer i bilen. 2019

ØSTFOLD 57.7
AKERSHUS 49.5
OSLO 48.2
HEDMARK 70.3
OPPLAND 62.1
BUSKERUD 53.1
VESTFOLD 51.5
TELEMARK 57.6
AUST-AGDER 62.5
VEST-AGDER 46.7
ROGALAND 47.2
HORDALAND 56.7
SOGN OG FJORDANE 62.2
MØRE OG ROMSDAL 59.3
TRØNDELAG 62.6
NORDLAND 64.6
TROMS - ROMSA 63.7
FINNMARK - FINNMÁRKU 66.1
Figur 2. Andel kilometer tilbakelagt med passasjer i bilen. 2019
ØSTFOLD 57.7
AKERSHUS 49.5
OSLO 48.2
HEDMARK 70.3
OPPLAND 62.1
BUSKERUD 53.1
VESTFOLD 51.5
TELEMARK 57.6
AUST-AGDER 62.5
VEST-AGDER 46.7
ROGALAND 47.2
HORDALAND 56.7
SOGN OG FJORDANE 62.2
MØRE OG ROMSDAL 59.3
TRØNDELAG 62.6
NORDLAND 64.6
TROMS - ROMSA 63.7
FINNMARK - FINNMÁRKU 66.1

1 av 13 kroner kontant

I 2018 ble 7,6 prosent av total omsetning betalt kontant. Det var en nedgang på 16,1 prosent fra 2018 og 54,6 prosent sammenlignet med 2014. Andelen som betalte kontant var ikke lik overalt. I 2019 hadde Troms størst andel kontant betaling, 12,4 prosent. Andelen var lavest i Hedmark og Trøndelag med 4,9 prosent.

Figur 3. Andel kontant omsetning. Prosent

Prosent
2014 16.8
2015 14.8
2016 14.0
2017 11.6
2018 9.1
2019 7.6

Skatteetatens data er grunnlaget for drosjestatistikken

Skatteetaten samler årlig inn opplysninger om de rundt 6 000 foretakene som i alt har om lag 8 000 løyver til å kjøre drosje. Det som innrapporteres er kontantomsetning, elektronisk omsetning, kjørte kilometer og opptatte kilometer. Skatteetaten bruker denne informasjonen til å kontrollere at foretakene følger skatte- og avgiftsreglene. SSB gjenbruker opplysningene til å lage statistikk.

 

 

Kontakt