Kraftig nedgang i antall førstegangsregistrerte personbiler i april

Publisert:

I april 2020 ble det registrert 8 350 nye personbiler. Sesongjusterte tall viser en nedgang fra mars til april på 21 prosent.

Den kraftige nedgangen i antall førstegangsregistrerte personbiler må sees i lys av koronakrisen og den påfølgende usikkerheten husholdningene har levd med siden midten av mars. Nedgangen kommer etter et allerede svakt første kvartal i 2020.

Vi må helt tilbake til februar 2009 for å finne et svakere nivå for nyregistrerte personbiler enn hva som ble registrert i april. Da var kurven så vidt begynt å ta seg opp igjen etter bunnpunktet under finanskrisen som ble registrert i januar 2009.  

Den langsiktige trenden viser en jevn nedgang i førstegangsregistrerte personbiler fra toppunktet høsten 2017. Grunnet tilpasninger i sesongjusteringsrutinene som følge av koronakrisen, vil ikke trendlinjen for de seneste månedene vise en representativ utvikling. Trendlinjen for 2020 er derfor utelatt fra figuren. Se informasjonsboksen om justering av sesongjusteringsmetoden under for mer informasjon.

Figur 1. Førstegangsregistrerte personbiler, etter type justering

Ujustert Sesongjustert Trend
Jan. 2007 15010 16728 14742
Feb. 2007 11821 13778 14211
Mar. 2007 13930 13032 13792
Apr. 2007 11103 11692 13538
Mai 2007 14927 13847 13453
Juni 2007 14152 13388 13495
Juli 2007 15869 13770 13533
Aug. 2007 14240 13853 13474
Sept. 2007 12270 12722 13356
Okt. 2007 15862 15080 13291
Nov. 2007 13443 13390 13323
Des. 2007 11343 12837 13412
Jan. 2008 12228 13496 13494
Feb. 2008 13230 14046 13488
Mar. 2008 11804 13639 13290
Apr. 2008 14677 12531 12899
Mai 2008 13014 12378 12386
Juni 2008 12235 12013 11782
Juli 2008 12675 10799 11169
Aug. 2008 10220 10463 10608
Sept. 2008 10870 10644 10098
Okt. 2008 10267 9579 9622
Nov. 2008 8126 8727 9231
Des. 2008 8895 9323 8971
Jan. 2009 6434 7171 8841
Feb. 2009 7494 8671 8852
Mar. 2009 9430 8931 9003
Apr. 2009 9722 9735 9258
Mai 2009 9744 9329 9598
Juni 2009 10065 9860 10038
Juli 2009 12577 10716 10578
Aug. 2009 10360 10992 11176
Sept. 2009 12257 11753 11781
Okt. 2009 12957 12563 12313
Nov. 2009 12146 12704 12710
Des. 2009 12716 13245 12928
Jan. 2010 11503 12953 13012
Feb. 2010 11162 12826 13033
Mar. 2010 14294 13010 13057
Apr. 2010 13553 13197 13147
Mai 2010 12753 12874 13273
Juni 2010 14222 13742 13396
Juli 2010 15096 13682 13479
Aug. 2010 13261 13507 13509
Sept. 2010 14011 13580 13538
Okt. 2010 13322 13054 13608
Nov. 2010 14251 14366 13716
Des. 2010 11946 12235 13866
Jan. 2011 12237 14256 14023
Feb. 2011 12626 14413 14104
Mar. 2011 15446 13819 14088
Apr. 2011 13945 13906 13991
Mai 2011 15970 14903 13861
Juni 2011 13020 13392 13777
Juli 2011 14372 13531 13768
Aug. 2011 14230 14046 13860
Sept. 2011 14553 13804 14004
Okt. 2011 14059 14225 14163
Nov. 2011 14777 14611 14277
Des. 2011 13317 14190 14327
Jan. 2012 12903 14498 14304
Feb. 2012 13175 13940 14268
Mar. 2012 16062 14466 14249
Apr. 2012 13535 13805 14261
Mai 2012 15754 14944 14318
Juni 2012 14052 13853 14397
Juli 2012 15468 14835 14470
Aug. 2012 15007 14375 14525
Sept. 2012 14116 14531 14563
Okt. 2012 15728 14793 14579
Nov. 2012 14764 14452 14590
Des. 2012 11264 12674 14619
Jan. 2013 14291 15704 14650
Feb. 2013 13870 15713 14681
Mar. 2013 13655 13873 14669
Apr. 2013 17377 15287 14629
Mai 2013 15424 14394 14589
Juni 2013 14146 14423 14575
Juli 2013 14963 14284 14582
Aug. 2013 14763 14587 14578
Sept. 2013 14938 15030 14551
Okt. 2013 15641 14715 14514
Nov. 2013 14150 14278 14493
Des. 2013 12801 13739 14474
Jan. 2014 13308 14551 14467
Feb. 2014 13097 14821 14469
Mar. 2014 16084 14722 14462
Apr. 2014 14568 14343 14398
Mai 2014 14925 13928 14276
Juni 2014 13939 14155 14143
Juli 2014 14720 14386 14075
Aug. 2014 13917 13874 14099
Sept. 2014 14237 13888 14174
Okt. 2014 15620 14533 14237
Nov. 2014 13429 14267 14283
Des. 2014 14199 14635 14311
Jan. 2015 12258 14165 14344
Feb. 2015 12441 14155 14392
Mar. 2015 16539 14310 14492
Apr. 2015 15028 15118 14645
Mai 2015 14425 14340 14810
Juni 2015 16737 15277 14931
Juli 2015 15207 14975 14978
Aug. 2015 14911 15212 14944
Sept. 2015 14498 13992 14863
Okt. 2015 15186 14950 14788
Nov. 2015 14212 14747 14730
Des. 2015 14363 14551 14695
Jan. 2016 12279 14665 14681
Feb. 2016 13591 14698 14636
Mar. 2016 15415 14865 14525
Apr. 2016 16019 14035 14375
Mai 2016 14774 14604 14246
Juni 2016 15797 13898 14157
Juli 2016 12955 13910 14147
Aug. 2016 15022 14076 14229
Sept. 2016 15600 15012 14389
Okt. 2016 13499 14305 14607
Nov. 2016 14606 14542 14812
Des. 2016 14912 15228 14966
Jan. 2017 14681 17689 15011
Feb. 2017 13359 15393 14991
Mar. 2017 15517 12399 14937
Apr. 2017 13144 14254 14892
Mai 2017 16570 15137 14874
Juni 2017 16700 14537 14947
Juli 2017 13777 15798 15109
Aug. 2017 16021 14766 15314
Sept. 2017 15772 15653 15478
Okt. 2017 14645 15231 15493
Nov. 2017 15826 16129 15378
Des. 2017 17678 18175 15181
Jan. 2018 10698 12673 15001
Feb. 2018 11799 13610 14889
Mar. 2018 16247 14595 14885
Apr. 2018 16361 15902 14970
Mai 2018 15662 14844 15035
Juni 2018 18827 15706 15003
Juli 2018 12014 13554 14841
Aug. 2018 17273 15469 14619
Sept. 2018 12980 13557 14430
Okt. 2018 13915 14274 14356
Nov. 2018 14418 14554 14363
Des. 2018 13656 14491 14371
Jan. 2019 10454 12479 14348
Feb. 2019 12429 14351 14232
Mar. 2019 20033 16504 14029
Apr. 2019 13003 13433 13758
Mai 2019 15321 13617 13522
Juni 2019 17297 15541 13306
Juli 2019 11350 12645 13083
Aug. 2019 14043 12989 12841
Sept. 2019 12800 13123 12594
Okt. 2019 11973 12363 12385
Nov. 2019 11095 11605 12263
Des. 2019 12009 12208 12247
Jan. 2020 10484 12366
Feb. 2020 11357 12676
Mar. 2020 13334 10848
Apr. 2020 8350 8599

Hva tallene dekker

Tidspunktet en bil blir inkludert i datamaterialet er tidspunktet den førstegangsregistreres i Norge. Statistikken inneholder alle personbiler som førstegangsregistreres hos Statens Vegvesen i løpet av en statistikkmåned. Dette omfatter både nye og bruktimporterte personbiler kjøpt av privatpersoner og næringslivet. Statistisk Sentralbyrå mottar tallene direkte fra Vegvesenet den første virkedagen i måneden for siste kalendermåned. I tallene er avgiftsgruppene personbil (101), ambulanse (106) og campingbil (316) inkludert.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. I samme måned ble det innført en rekke tilsvarende tiltak i resten av verden. Dette har ført til at handlemønsteret etter tiltakene har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. I tillegg har tiltakene hatt stor innvirkning på næringslivet. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen (fra mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Kontakt