Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall2002

Innhold

Arkiv for Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
1. juni 2012 2011 Langt færre omkom i trafikken
10. juni 2011 2010 Fortsatt nedgang i antall omkomne
1. juni 2010 2009 Laveste antall omkomne på over 50 år
29. juni 2009 2008 Færre ble skadd i 2008
14. april 2008 2007 Fortsatt mange unge blant de omkomne
11. juni 2007 2006 Færre omkomne og skadde mellom 15 og 34 år
11. mai 2006 2005 Færre drepte og alvorlig skadde i 2005
2. mai 2005 2004 257 drepte på norske veier i 2004
1. juni 2004 2003 280 drepte og 11 851 skadde på norske veier
6. juni 2003 2002 Flere drept på norske veier i 2002
11. juni 2002 2001 Færre ulykker på norske veier i 2001
14. mai 2001 2000 Flere alvorlige trafikkskader
11. mai 2000 1999 Færre alvorlige trafikkskader