14128_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/aar
14128
280 drepte og 11 851 skadde på norske veier
statistikk
2004-06-01T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtuaar, Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper (for eksempel møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra), vogntogulykker, trafikantgrupper (for eksempel bilførere, syklister, fotgjengere), kjøretøytyper (for eksempel personbiler, busser, motorsykler), dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

280 drepte og 11 851 skadde på norske veier

280 personer mistet livet og 11 851 personer kom til skade på norske veier i fjor. Dette er 30 færre omkomne og 544 færre skadde enn i 2002. I alt ble 8 266 veitrafikkulykker rapportert til politiet i 2003.

Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 1994-2003. 1994=100

Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe. 1994-2003. 1994=100

Av de 11 851 trafikkskadde i fjor, ble 994 personer meget alvorlig eller alvorlig skadd. Til sammenligning viser tallene for 1994-2003 et årlig gjennomsnitt på 301 omkomne og 1 229 meget alvorlig eller alvorlig skadde på norske veier de siste ti årene.

Flere syklister drept, men færre skadd

Totalt ble 14 syklister drept og 731 skadd på norske veier i fjor, mot 12 drepte og 796 skadde syklister året før. 212 av de omkomne og skadde syklistene i 2003 var barn under 15 år. Sammenlignet med 1994 har antall omkomne og skadde syklister gått ned med 26 prosent.

Færre fotgjengerulykker

Antall skadde fotgjengere gikk ned i 2003. Mens 33 fotgjengere omkom og 862 ble skadd i 2002, viser tallene for 2003 at 34 fotgjengere mistet livet og 821 ble skadd. Tallene for perioden 1994-2003 viser et gjennomsnitt på 41 drepte og 944 skadde på norske veier hvert år.

Færre motorsykkelulykker

30 motorsyklister omkom og 660 kom til skade i 2003. Det er sju færre omkomne og 61 færre skadde enn i 2002. Gjennomsnittstallene for 1994-2003 viser 28 omkomne og 661 skadde motorsyklister.

Personer drept eller skadd, etter aldersgruppe. 1994-2003. 1994=100

Flere barn mistet livet

20 barn under 15 år mistet livet i trafikken i 2003, mens 975 kom til skade. Dette er fem flere drepte, men 104 færre skadde barn under 15 år enn i 2002. Gjennomsnittstallene for perioden 1994-2003 viser 17 omkomne og 995 skadde barn. Av de 20 barna som omkom i trafikkulykker i fjor, var ni bilpassasjerer, to syklister og ni fotgjengere.

Færre omkomne mellom 15 og 34 år

41,4 prosent av de trafikkdrepte i fjor var mellom 15 og 34 år gamle, mot 46,3 prosent i 2002. Til sammen 116 personer i denne aldersgruppen ble drept på norske veier i 2003, en nedgang på 37 drepte i forhold til året før. Også skadetallene gikk ned i denne aldersgruppen. Til sammen 5 837 personer mellom 15 og 34 år ble skadd i trafikkulykker i 2003, og det er 250 færre enn i 2002.

Dobbelt så mange personer over 79 år mistet livet

28 personer over 79 år mistet livet i trafikken i fjor, mens 258 kom til skade. Dette er 14 flere drepte, men 21 færre skadde enn i 2002. Av de 28 omkomne i denne aldersgruppen i 2003 var ni bilførere, og det er seks flere enn året før. I tillegg omkom fire bilpassasjerer, én syklist og 14 fotgjengere over 79 år.

Til sammen seks personer mistet livet og 203 kom til skade i aldersgruppen 70-74 år, mot 14 omkomne og 256 skadde året før.

Ulykker med personskade, etter fylke. 2002-2003

Trafikkulykker i Norden

Ifølge foreløpige tall fra Danmarks Statistik var det 6 749 trafikkulykker på danske veier i 2003. 432 personer mistet livet og 8 412 personer ble skadd i disse ulykkene.

Foreløpige tall for 2003 fra Statistikcentralen i Finland viser til sammen 6 907 ulykker på finske veier. I disse ulykkene omkom 379 personer, mens 9 088 ble skadd.

Tallet på ulykker og skadde i Sverige vil først foreligge senere i år.

Relativt mange skadde i ulykker i Norge

Sett i forhold til folkemengden har Norge flere trafikkskadde - men noen færre omkomne - enn Danmark og Finland.

Tallene for Norge viser 259 skadde og seks omkomne per 100 000 innbyggere i 2003. Tilsvarende tall for Danmark viser 156 skadde og åtte omkomne, mens tallene for Finland viser 174 skadde og sju omkomne per 100 000 innbyggere i 2003.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Det er også en del personer som blir registrert med ukjent skadegrad i politirapportene. Disse er medregnet i det totale tallet på skadde personer. En del av disse personene kan, i ettertid, vise seg å være uskadde.

Tabeller: