14130_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/aar
14130
Flere drept på norske veier i 2002
statistikk
2003-06-06T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtuaar, Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper (for eksempel møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra), vogntogulykker, trafikantgrupper (for eksempel bilførere, syklister, fotgjengere), kjøretøytyper (for eksempel personbiler, busser, motorsykler), dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere drept på norske veier i 2002

310 personer mistet livet og 12 395 kom til skade på norske veier i fjor. Dette er 35 flere omkomne og 480 flere skadde enn i 2001. I alt ble 8 724 veitrafikkulykker rapportert til politiet i 2002.

Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 1993-2002. 1993=100

Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe. 1993-2002. 1993=100

Av de 12 395 trafikkskadde i fjor, ble 1 151 personer meget alvorlig eller alvorlig skadd, mens 10 274 personer kom lettere til skade. Resten av de skadde hadde ukjent skadegrad. Til sammenligning viser tallene for 1993-2002 et årlig gjennomsnitt på 301 omkomne, 1 266 meget alvorlig eller alvorlig skadde og 10 248 lettere skadde på norske veier de siste ti årene.

Flere syklister drept og skadd

Totalt ble 12 syklister drept og 796 skadd på norske veier 2002, mot 6 drepte og 697 skadde syklister året før. Antall drepte og skadde syklister i 2001 var imidlertid det laveste som er registrert de siste ti årene. Siden 1993 har antall omkomne og skadde syklister gått ned med noe over 25 prosent.

Færre fotgjengerulykker

Antall omkomne og skadde fotgjengere gikk ned i 2002. Mens 43 fotgjengere omkom og 877 ble skadd i 2001, viser tallene for 2002 at 33 fotgjengere mistet livet og 862 ble skadd. Tallene for perioden 1993-2002 viser et gjennomsnitt på 42 drepte og 963 skadde på norske veier hvert år.

Flere motorsyklister drept

37 motorsyklister omkom og 721 kom til skade i 2002. Det er ni flere omkomne og 28 flere skadde motorsyklister enn i 2001, og ti flere omkomne og 76 flere skadde enn gjennomsnittstallene for 1993-2002.

Personer drept, etter aldersgruppe. 1993-2002. 1993=100

Ulykker med personskade, etter fylke. 2001-2002

Dobbelt så mange barn mistet livet

15 barn under 15 år mistet livet i trafikken i 2002, mens 1 079 kom til skade. Dette er åtte flere drepte og 122 flere skadde barn under 15 år enn i 2001. Gjennomsnittstallene for perioden 1993-2002 viser 17 omkomne og 1 006 skadde barn. Av de 15 barna som omkom i trafikkulykker i fjor, var ni bilpassasjerer, to syklister, to fotgjengere og to akende.

Flest omkomne mellom 15 og 34 år

49,3 prosent av de trafikkdrepte i fjor var mellom 15 og 34 år gamle. Til sammen 153 personer i denne aldersgruppen ble drept på norske veier i 2002, en økning på 35 drepte i forhold til året før. Også skadetallene gikk opp i denne aldersgruppen. Til sammen 6 087 personer mellom 15 og 34 år ble skadd i trafikkulykker i 2002, og det er 397 flere enn i 2001.

Størst nedgang i antall drepte og skadde 75-79-åringer

Antall omkomne i aldersgruppen 75-79-åringer gikk mest ned i forhold til 2001. Til sammen 12 personer mistet livet og 244 kom til skade i denne aldersgruppen i fjor, mot 25 omkomne og 267 skadde året før. Av de 12 omkomne i denne aldersgruppen i 2002 var fem bilførere, og det er fem færre enn året før. I tillegg omkom to bilpassasjerer, to syklister og tre fotgjengere mellom 75 og 79 år i 2002.

Personer drept i de nordiske land per 100 000 av folkemengden. 1993-2002

Personer skadd i de nordiske land per 100 000 av folkemengden. 1993-2002

Trafikkulykker i Norden

Ifølge foreløpige tall fra Danmarks statistikk var det 7 152 trafikkulykker på danske veier i 2002. 459 personer mistet livet og 8 829 ble skadd i disse ulykkene.

Foreløpige tall for 2002 fra Statisticsentralen i Finland viser til sammen 6 196 ulykker på finske veier. I disse ulykkene omkom 415 personer, mens 8 156 ble skadd.

Vegverket i Sverige har foreløpig beregnet at 518 personer mistet livet på svenske veier i 2002. Tallet på ulykker og skadde i Sverige vil først foreligge senere i år.

Relativt mange ulykker i Norge

Sett i forhold til folkemengden har Norge flere ulykker og flere trafikkskadde - men noe færre omkomne - enn Danmark og Finland.

Tallene for Norge viser 192 ulykker, 273 skadde og sju omkomne per 100 000 innbyggere i 2002. Tilsvarende tall for Danmark viser 133 ulykker, 164 skadde og ni omkomne, mens tallene for Finland viser 120 trafikkulykker, 157 skadde og åtte omkomne per 100 000 innbyggere i 2002.

Det foreløpige tallet på trafikkdødsfall i Sverige viser seks omkomne per 100 000 innbyggere i 2002.

Les tabeller for oktober, november og desember 2002 .

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene.

tlf. 62 88 54 15.

Tabeller: