14134_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/aar
14134
Flere alvorlige trafikkskader
statistikk
2001-05-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtuaar, Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper (for eksempel møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra), vogntogulykker, trafikantgrupper (for eksempel bilførere, syklister, fotgjengere), kjøretøytyper (for eksempel personbiler, busser, motorsykler), dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere alvorlige trafikkskader

8 440 veitrafikkulykker ble rapportert til politiet i 2000. 341 personer mistet livet og 11 662 kom til skade i disse ulykkene. Dette er henholdsvis 37 og 202 flere omkomne og skadde enn i 1999.

 Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 1991-2000. 1991=100

 Personer skadd, etter aldersgruppe. 1996-2000. 1996=100

Av de 11 662 trafikkskadde i fjor ble 116 personer meget alvorlig skadd, 1 149 personer ble alvorlig skadd, mens 10 397 personer kom lettere til skade. Gjennomsnittstallene for femårsperioden 1995-1999, viser 304 omkomne, 161 meget alvorlig skadd, 1 145 alvorlig skadd og 10 531 lettere skadd.

20 barn under 15 år mistet livet og 956 kom til skade i trafikken i 2000. Dette er om lag like mange som i 1999. Gjennomsnittstallene for perioden 1995-1999 viser 18 omkomne og 1 012 skadde. Av de 20 barna som omkom i trafikkulykker i fjor, var ni bilpassasjerer, tre syklister, fire fotgjengere, to akende og to andre trafikanter.

 Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe. 1996-2000. 1996=100

Det var flest dødsofre i aldersgruppene 15-19 år, 20-24 år og 25-29 år med henholdsvis 42, 47 og 44 omkomne. 39 prosent av de drepte i trafikkulykker i fjor var altså mellom 15 og 30 år gamle. Antall omkomne 65-69-åringer gikk mest ned, fra 17 i 1999 til åtte i 2000. I aldersgruppene 80 år og over var det åtte færre omkomne enn året før.

40 motorsyklister mistet livet og 703 kom til skade i 2000. Tilsvarende tall i 1999 var 33 omkomne og 750 skadde.

 Personer drept, etter aldersgruppe. 1996-2000. 1996=100

 Ulykker med personskade, etter fylke. 1999-2000

Antall omkomne og skadde fotgjengere har gått opp fra 1999 til 2000. I 1999 omkom 34 fotgjengere og 920 ble skadet, mens tallene for 2000 viser 47 omkomne og 951 skadde.

Det var derimot en liten nedgang i antall omkomne og skadde syklister i fjor sammenlignet med året før.

Antall ulykker i 2000 gikk mest ned i fylkene Vest-Agder, Hordaland og Telemark med henholdsvis 65, 51 og 39 færre ulykker enn i 1999. Fylkene Sør-Trøndelag, Østfold og Akershus økte mest med henholdsvis 54, 52 og 38 flere ulykker.

Tabeller: