14136_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/aar
14136
Færre alvorlige trafikkskader
statistikk
2000-05-11T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtuaar, Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper (for eksempel møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra), vogntogulykker, trafikantgrupper (for eksempel bilførere, syklister, fotgjengere), kjøretøytyper (for eksempel personbiler, busser, motorsykler), dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre alvorlige trafikkskader

8 364 veitrafikkulykker ble rapportert til politiet i 1999. 304 personer mistet livet og 11 460 kom til skade i disse ulykkene. Dette var 48 færre omkomne og 660 færre skadde enn i 1998. 1998 var imidlertid det verste ulykkesåret på 1990-tallet, mens antall registrerte ulykker i 1999 var det laveste siden 1988.

Av de 11 460 trafikkskadde i fjor, ble 1 148 personer alvorlig skadd, mens 10 312 personer kom lettere til skade. Gjennomsnittstallene for femårsperioden 1994-1998, viser 300 omkomne, 1 337 alvorlig skadde og 10 457 lettere skadde.

 Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 1990-1999. 1990=100

 Personer skadd, etter aldersgruppe. 1995-1999. 1995=100

19 barn under 15 år mistet livet i trafikken i 1999, mens 956 kom til skade. Dette er tre flere omkomne, men 40 færre skadde enn i 1998. Gjennomsnittstallene for perioden 1994-1998, viser 17 omkomne og 1 006 skadde barn under 15 år. Av de 19 barna i fjor, var elleve bilpassasjerer, seks var fotgjengere, mens de to øvrige barna var syklist og akende.

Det var flest dødsofre i aldersgruppene 15-19, 20-24 og 25-29 år i 1999, med henholdsvis 41, 36 og 36 omkomne. Aldersgruppene 20-24, 25-29 og 35-39 år utgjorde den høyeste andelen av alle omkomne bilførere i 1999, med henholdsvis 13, 14 og 11 prosent.

 Personer drept, etter aldersgruppe. 1995-1999. 1995=100

Antall omkomne 75-79 åringer økte betydelig, fra tolv i 1998 til 21 i 1999. Av de 21 omkomne i fjor, var ti bilførere og åtte bilpassasjerer. Derimot ble tallet på omkomne personer i aldersgruppen 80 år og eldre redusert fra 35 i 1998 til 17 i 1999.

 Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe. 1995-1999. 1995=100

33 motorsyklister mistet livet og 750 kom til skade i 1999. Tilsvarende tall i 1998 var 36 omkomne og 712 skadde.

I løpet av den siste femårsperioden har færre myke trafikanter kommet til skade i trafikken. Antall drepte eller skadde fotgjengere og syklister har gått ned med henholdsvis 17 og 14 prosent fra 1995 til 1999. I 1999 omkom 34 fotgjengere og 15 syklister, mens henholdsvis 920 fotgjengere og 806 syklister ble skadet.

 Ulykker med personskade. Fylke. 1998-1999

Antall ulykker i 1999 gikk mest ned i fylkene Oslo, Akershus og Buskerud med henholdsvis 138, 95 og 89 færre ulykker enn i 1998. Fylkene Troms, Vest-Agder og Aust-Agder økte mest i samme periode, med henholdsvis 26, 19 og 16 flere ulykker.

Om statistikken

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

Tabeller: