14126_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/aar
14126
257 drepte på norske veier i 2004
statistikk
2005-05-02T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtuaar, Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper (for eksempel møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra), vogntogulykker, trafikantgrupper (for eksempel bilførere, syklister, fotgjengere), kjøretøytyper (for eksempel personbiler, busser, motorsykler), dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

257 drepte på norske veier i 2004

257 personer mistet livet og 12 121 kom til skade på norske veier i fjor. Dette er 23 færre omkomne, men 270 flere skadde enn i 2003. I alt ble 8 425 veitrafikkulykker med personskade rapportert til politiet i 2004.

Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe. 1995-2004. 1995=100

Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 1995-2004. 1995=100

Av de 12 121 trafikkskadde i fjor, ble 980 personer meget alvorlig eller alvorlig skadd. Til sammenligning viser tallene for 1995-2004 et årlig gjennomsnitt på 298 omkomne og 1 196 meget alvorlig eller alvorlig skadde på norske veier.

Færre sykkelulykker i 2004

Totalt ble ti syklister drept og 716 skadd på norske veier i fjor, sammenlignet med 14 drepte og 731 skadde året før. 188 av de omkomne og skadde syklistene i 2004 var barn under 15 år. Sammenlignet med 1995 har antall omkomne og skadde syklister gått ned med nesten 24 prosent.

Færre fotgjengere drept, men flere skadd

Mens 34 fotgjengere omkom og 821 ble skadd i 2003, viser tallene for 2004 at 22 fotgjengere mistet livet og 854 ble skadd. Tallene for perioden 1995-2004 viser et gjennomsnitt på 39 drepte og 927 skadde på norske veier hvert år.

Færre motorsykkelulykker ...

33 motorsyklister omkom og 640 kom til skade i 2004. Det er tre flere omkomne, men 20 færre skadde enn i 2003. Gjennomsnittstallene for 1995-2004 viser 29 omkomne og 678 skadde motorsyklister.

Ulykker med personskade, etter fylke. 2003-2004

Personer drept eller skadd, etter aldersgruppe. 1995-2004. 1995=100

... men flere mopedulykker

Åtte personer omkom og 715 ble skadd i mopedulykker i fjor, mot sju omkomne og 585 skadde i 2003. Tallene for perioden 1995-2004 viser et gjennomsnitt på sju omkomne og litt under 500 skadde.

Antall omkomne barn halvert

Ti barn under 15 år mistet livet i trafikken i 2004, mens 987 kom til skade. Dette er ti færre drepte og tolv flere skadde barn under 15 år enn i 2003. Gjennomsnittstallene for perioden 1995-2004 viser 16 omkomne og 1 001 skadde barn. Av de ti barna som omkom i trafikkulykker i fjor, var fire bilpassasjerer, tre syklister og tre fotgjengere.

46,7 prosent av de trafikkdrepte i fjor var mellom 15 og 34 år gamle, mot 41,4 prosent i 2003. Til sammen 120 personer i denne aldersgruppen ble drept på norske veier i 2004, mot 124 året før. Også skadetallene gikk opp i denne aldersgruppen. Til sammen 5 910 personer mellom 15 og 34 år ble skadd i trafikkulykker i 2004, og det er 73 flere enn i 2003.

Til sammen tolv personer mistet livet og 249 kom til skade i aldersgruppen 70-74 år, mot seks omkomne og 203 skadde i 2003.

Færre personer over 79 år mistet livet

21 personer over 79 år mistet livet i trafikken i fjor, mens 278 kom til skade. Dette er sju færre drepte, men 20 flere skadde enn i 2003. Av de 21 omkomne i denne aldersgruppen i 2004 var ni bilførere, like mange som året før. I tillegg omkom åtte bilpassasjerer, to fotgjengere og to andre trafikanter i denne aldersgruppen.

Antall veitrafikkulykker med personskade per kilometer vei, etter fylke. 2004

Personer drept i de nordiske land. Per 100 000 av folkemengden. 1995-2004

Trafikkulykker i Norden

Tallene for Norge viser seks omkomne per 100 000 innbyggere i 2004. Tilsvarende tall for Danmark og Finland viser sju omkomne per 100 000 innbyggere.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Det er også en del personer som blir registrert med ukjent skadegrad i politirapportene. Disse er medregnet i det totale tallet på skadde personer. En del av disse personene kan, i ettertid, vise seg å være uskadde.

Tabeller: