Statistikkområde

Sosiale forhold og kriminalitet: Kriminalitet og rettsvesen

Alt innhold for delområdet kriminalitet og rettsvesen

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Offerbilder i endring

  Siden starten av 2000-tallet er antallet anmeldte lovbrudd redusert med nesten 30 prosent, samtidig som befolkningen har vokst med nærmere 20 prosent. Den kraftige nedgangen i lovbrudd og personofre har endret bildet på hvem som blir ofre for lovb...

  Artikkel
 • Stor nedgang i soning av bøter i fengsel

  Nedgangen vi har sett i bruken av fengsel siden toppåret 2016 fortsatte i 2019, og spesielt markant er nedgangen i bøtesoning. Antallet forvaringsinnsatte har imidlertid aldri vært høyere.

  Artikkel
 • Flere fartsbøter, færre straffet for tyveri og narkotika

  Forenklede forelegg for veitrafikk- og tollovertredelser økte med 5 prosent fra 2018 til 2019. Den nedadgående trenden fortsatte imidlertid for vanlige forelegg og straffede for blant annet tyveri og narkotikalovbrudd.

  Artikkel
 • Færre voksne, men flere barn, tatt for lovbrudd

  Politi og påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av 288 100 lovbrudd i 2019. Dette medførte 143 400 siktelser mot 69 350 forskjellige gjerningspersoner. Blant disse er det 2 928 barn som har begått lovbrudd før de fylte 15 år, som er 52 pros...

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Færre i fengsel også i 2018

  Det var en betydelig nedgang i bruken av fengsel i 2018, i størst grad som følge av mindre soning i fengselsanstaltene.

  Artikkel
 • Nedgang i lovbrudd uten ofre

  Politiet og påtalemyndigheten registrerte til sammen 310 000 lovbrudd i løpet av 2019, som er 2,5 prosent færre enn året før. Nedgangen henger særlig sammen med et ytterligere fall i antall narkotikaovertredelser og andre lovbrudd uten registrerte...

  Artikkel
 • Fra overgrep til straff

  Rapporter 2020/22

  Anmeldelsene av vold i nære relasjoner og overgrep mot barn har i de siste 15 årene medført store endringer i den registrerte voldskriminaliteten. Men hva skjer i rettssystemet etter at vold i nære relasjoner eller overgrep mot barn er anmeldt hos...

  Publikasjon
 • Nye tall for siktelser og innvandrerbakgrunn

  Nye tabeller for siktelser mot personer kategorisert etter innvandrerbakgrunn viser flere nyanser når det gjelder type lovbrudd og personenes landbakgrunn. Tabellene viser også andeler av siktelser og siktede personer for Oslo som bosted eller gje...

  Artikkel
 • Nesten alle straffereaksjoner er en bot

  Nedgangen i antall straffereaksjoner fortsetter i 2018, men mindre markant. Med rundt 95 prosent av alle straffereaksjoner dominerer ulike typer bøter fortsatt statistikken, alene eller kombinert med annen straff.

  Artikkel
 • Fortsatt færre oppklarte lovbrudd

  Det var i alt 287 600 ferdig etterforskede lovbrudd i 2018, som er 0,4 prosent færre enn året før. Fortsatt nedgang i oppklarte lovbrudd ga færre siktede personer.

  Artikkel
 • Mindre fengsling i 2017

  Sammenlignet med det historiske toppåret 2016, var antallet fengslingsdager lavere i 2017 for de fleste typer fengslinger.

  Artikkel
 • Mer detaljerte tall for siktede med innvandrerbakgrunn

  Nye tabeller for siktede personer kategorisert for innvandringsbakgrunn og landbakgrunn bekrefter tendensene fra  tidligere undersøkelser. Tabellene viser samtidig noen flere nyanser når det gjelder type hovedlovbrudd, landbakgrunn og antall medsk...

  Artikkel
 • Flere personer utsatt for bedrageri

  Nedgangen i tyverianmeldelser fortsatte i 2018, men en økning på 19 prosent i personofre for bedrageri bidrar til en samlet økning i ofre for lovbrudd.

  Artikkel
 • Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre

  Gruppekriminalitet er mindre vanlig blant innvandrere enn i resten av befolkningen. Denne typen kriminalitet henger sammen med et større antall begåtte lovbrudd i begge befolkningsgrupper.

  Artikkel