SSBs publikasjoner

Treff (8112)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Høyest sykefravær i kvinnedominerte yrker Artikler Arbeid og lønn
Fleire bekymringsmeldingar frå tannlegane Artikler Helse, Offentlig sektor
Utviklingen i bostedssegregering i utvalgte store og sentrale kommuner etter 2005 Rapporter 2018/23 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Rent drikkevann til alle? Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Ivaretar sykehjem beboernes menneskerettigheter? Artikler
Framleis auke i sysselsettinga Artikler Arbeid og lønn,
Utbetalt utbytte når nye høyder Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Menneskerettighetssituasjonen til beboere i sykehjem: Operasjonalisering og tallfesting ved hjelp av SSBs statistikk over kommunale omsorgstjenester Notater 2018/28 Helse
Befolkningsframskrivinger fram til 2040 for hver enkelt kommune – søk i kart Artikler Befolkning
Nedgang i premieinntektene for livsforsikring Artikler Bank og finansmarked
Halvparten av energiforbruket er i industrien Artikler Energi og industri
Lavere befolkningsvekst framover Artikler Befolkning
Tette forbindelser over Kjølen Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Energi og industri
Befolkningsframskrivingene 2018: Modeller, forutsetninger og resultater Rapporter 2018/21 Befolkning