SSBs publikasjoner

Treff (10360)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Rekordmange studenter i 2020 Artikler Utdanning,
Stor nedgang i soning av bøter i fengsel Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
3 av 4 kommuner omdisponerte helsesykepleiere som følge av korona Artikler Helse
Nedgang i drivstoffkostnader for sjøtransport Artikler Transport og reiseliv
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Nesten 40 prosent færre kollektivreiser i 2020 Artikler Transport og reiseliv
Over 135 000 tapte arbeidsdagar i 2020 Artikler Arbeid og lønn
Forbruksgjelda tynger mest for dem med små ressurser Artikler Inntekt og forbruk
Usikret gjeld – omfang og kjennetegn ved låntakerne Rapporter 2021/12 Inntekt og forbruk
Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen: Indikatorer beregnet for Skoleporten 2021 Notater 2021/14 Utdanning
Mindre bilkjøring i koronaåret Artikler Transport og reiseliv
Fjellhyttesalget økte med 34 prosent Artikler Bygg, bolig og eiendom
1 700 nordmenn pendlet til jobb i annet nordisk land i 2015 Artikler Arbeid og lønn
Andelen leietakere øker Artikler Bygg, bolig og eiendom, Innvandring og innvandrere
Ny rekord for hjortejakta og flere felte elg Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri