SSBs publikasjoner

Treff (9231)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Metoder for sosial rapportering Rapporter 2019/32 Sosiale forhold og kriminalitet
Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019 Rapporter 2019/33 Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
Regler for den nasjonale fasen av den europeiske statistikkonkurransen 2020 SSB skole Utdanning
Svakere vekst i næringslivets FoU Artikler Teknologi og innovasjon
Auke i sysselsettinga Artikler Arbeid og lønn
Svak nedgang i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting
Flere heltidssysselsatte kvinner Artikler Arbeid og lønn
Nytt toppår for oppdrettslaks Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Stor oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Fortsatt færre oppklarte lovbrudd Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Sykefravær gir dårligere lønnsutvikling SSB analyse Arbeid og lønn
Mindre avfall deponert Artikler Natur og miljø
Sal av petroleumsprodukt opp med 3,5 prosent Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Industrien venter lavere vekst i 4. kvartal Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Små forskjeller i kjøretid fra nærmeste brannstasjon til der folk bor Artikler Helse