SSBs publikasjoner

Treff (9748)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Norsk økonomi ble mindre energiintensiv i 2019 Artikler Energi og industri
Acceptance of national wind power development and exposure: A case-control choice experiment approach Discussion Papers no. 933 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Vi brukte mindre energi i fjor Artikler Energi og industri
28 500 kroner per innbygger til sykehustjenester Artikler Helse
Mindre omdisponering av dyrkbar jord Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Ikke-sysselsatte tar mest videreutdanning Artikler Utdanning
Noko auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
20 ulver skutt siste jaktår Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Økning i premieinntektene for livsforsikring Artikler Bank og finansmarked
Reviderte nøkkeltall for KOSTRA Artikler Offentlig sektor
Hvem mangler en økonomisk buffer? SSB analyse Inntekt og forbruk, Bank og finansmarked
Kraftig fall i utenrikshandelen med varer Artikler Utenriksøkonomi
Sterkest utlånsvekst blant lønnstakere i Trøndelag Artikler Bank og finansmarked
Arealbruk i din kommune Artikler Natur og miljø
Nedgang i statens finansielle formue Artikler Offentlig sektor