SSBs publikasjoner

Treff (10418)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Corporate taxes, investment and the self-financing rate: The effect of location decisions and exports Discussion Papers no. 955 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Dårleg år for frukt i 2020 Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Meir omdisponering av dyrkbar jord Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri, Natur og miljø
Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked
Økte byggekostnader Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Stor tolvmånedsendring for PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Moderat oppgang i KPI i april Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
En av fire jobber som ble borte under pandemien, tilhørte ikke-bosatte Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Family composition and transitions into long-term care services among the elderly Discussion Papers no. 954 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Blir vi stadig mer ensomme? SSB analyse Sosiale forhold og kriminalitet
Bygge- og anleggsaktiviteten falt i 1. kvartal Artikler Bygg, bolig og eiendom
Feriereiser innenlands økte med 32 prosent 2020 Artikler Transport og reiseliv
Økt digitalisering i offentlig sektor som følge av koronapandemien Artikler Teknologi og innovasjon, Offentlig sektor
Nedgang i arbeidsgiveravgiften Artikler Arbeid og lønn
Opparbeidede pensjonsrettigheter, nasjonale tall 2014-2018 Rapporter 2021/18 Nasjonalregnskap og konjunkturer, Offentlig sektor