SSBs publikasjoner

Treff (9542)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Endringer i arealbruk og grøntstruktur i Oslo og Akershus: Geografiske analyser basert på kartdata og satellittbilder Notater 2020/08 Natur og miljø
Prisøkning på nye boliger Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
69 600 per innbygger til helse Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Helse
Økonomisk utsyn over året 2019 Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Norges forskningsråds næringsrettede virksomhet: Effektmålinger over perioden 2006-2018 Rapporter 2020/11 Teknologi og innovasjon
Revisions in the Norwegian National Accounts: Accuracy, unbiasedness and efficiency in preliminary figures Discussion Papers no. 924 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Vi blir stadig eldre Artikler Befolkning
Slik måles fruktbarhet i statistikken Artikler Befolkning
Svak økning i sykefraværet Artikler Arbeid og lønn, Helse
Renta på nye boliglån faller Artikler Bank og finansmarked
Rekordlav fruktbarhet for tredje år på rad Artikler Befolkning
Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal: Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra desember 2019 Rapporter 2020/10 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Strømpriser preget KPI i februar Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Nedgang i eksportprisene i februar Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer