SSBs publikasjoner

Treff (8899)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Klimagassutslippene flater ut Artikler Natur og miljø
Færre røyker hver dag Artikler Helse
Færre patentsøknader i 2018 Artikler Teknologi og innovasjon
Flere unge uføre – færre arbeider samtidig SSB analyse Sosiale forhold og kriminalitet
Vekst i arbeidsgiveravgiften Artikler Arbeid og lønn
Færre utenlandsadopsjoner Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Biler trakk ned varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Dagligvarer og byggevarer trekker detaljhandelen opp Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Historisk statistikk for olje- og gassvirksomheten: Tidsserier og dokumentasjon Notater 2019/22 Energi og industri
Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2019 Artikler Energi og industri
Samlede investering er ventet å øke i 2020 Artikler Energi og industri
Stadig flere reiser kollektivt Artikler Transport og reiseliv
Rentene økte i mars Artikler Bank og finansmarked