SSBs publikasjoner

Treff (9924)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Økte renter på nye lån Artikler Bank og finansmarked
Nedgang i andelen sysselsatte med nedsatt funksjonsevne Artikler Arbeid og lønn
Stort fall i ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn
Nedgang i tenestehandelen Artikler Utenriksøkonomi
Færre unge utenfor i fjor Artikler Arbeid og lønn
System for persondata: Dokumentasjon fra og med årgang 2008 Notater 2020/28 Arbeid og lønn, Sosiale forhold og kriminalitet
Efficient spatial allocation of wind power plants given environmental externalities due to turbines and grids Discussion Papers no. 938 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlig underskudd for første gang på 25 år Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i sykefraværet Artikler Arbeid og lønn, Helse
Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Rente- og stønadsbalansen skaper overskudd overfor utlandet Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Hva kjennetegner skoler og kommuner som bidrar mer, eller mindre enn forventet til elevenes læring? Rapporter 2020/30 Utdanning
Overnattingar nær normalt nivå i juli Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
150 000 færre medlemmer i Den norske kirke siste tiår Artikler Kultur og fritid, Offentlig sektor
Fra utenlandsk til norsk statsborgerskap gjennom mer enn førti år: Med forløpsdata og -analyse Rapporter 2020/31 Befolkning, Innvandring og innvandrere