SSBs publikasjoner

Treff (9094)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Klimasamarbeidet med EU: Lindring eller hindring for Norges grønne skifte? Artikler Natur og miljø
Økt omsetning på Svalbard Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Svalbard
Flere over på sosialhjelp etter innstramming i AAP-regler Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Fortsatt økt grensehandel Artikler Varehandel og tjenesteyting
Stemmeberettigede ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: Med historiske tabeller over stemmeberettigede og valgdeltakelse 1975-2015 Rapporter 2019/25 Valg
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre SSB analyse Sosiale forhold og kriminalitet
Disse kommunene har størst og minst inntektsulikhet Artikler Inntekt og forbruk
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Transport står for 30 prosent av klimautslippene i Norge Artikler Natur og miljø
Ingen tegn til mindre kjønnsforskjeller i grunnskolepoeng Artikler Utdanning
Arbeidsledigheten varer lenger for dem nær pensjonsalder Artikler Arbeid og lønn
Kjørelengdestatistikk: Endringer i metode og beregninger 2018 Notater 2019/32 , Transport og reiseliv
Høyest lønn i Bærum Artikler Arbeid og lønn
Lavere investeringer i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting