SSBs publikasjoner

Treff (10169)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Vareeksporten svak også i desember Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i bensinsalet Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Norges BNP per innbygger på 4. plass i Europa Artikler Priser og prisindekser
Rekordhøye vindkraftinvesteringer i 2019 Artikler Energi og industri
I jobb, men fattig: Hvordan belyse forekomst av lavinntekt blant yrkestilknyttede i Norge Notater 2020/44 Inntekt og forbruk
Understanding Enterprise Growth: Using multiple indicators to shed light on growth in micro-enterprises and the dynamics of firm growth over time Rapporter 2020/53 Virksomheter, foretak og regnskap
Store forskjeller i husleienivå Artikler Priser og prisindekser
TV-er og telefoner trumfer skiutstyr før jul Artikler Utenriksøkonomi
Kommunale avløp 2019: Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering Rapporter 2020/52 Natur og miljø
Økt kollektivtransport i 3. kvartal Artikler Transport og reiseliv
Ingen økning i separasjoner under koronapandemien Artikler Befolkning
Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Lavere inntekter og høyere kostnader for utvinningsnæringene Artikler Energi og industri
Tilstedeværelse, lønnsutvikling og sysselsetting: En registerbasert studie Rapporter 2020/51 Arbeid og lønn
Liten endring i antall felte villrein Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri