SSBs publikasjoner

Treff (8759)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Sysselsetting i Norge fra 2000 til 2017 – kan endringer i befolkningssammensetning forklare alt? Rapporter 2019/6 Arbeid og lønn
What Causes the Child Penalty?: Evidence from Same Sex Couples and Policy Reforms Discussion Papers no. 902 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Labour market institutions, shocks and the employment rate Discussion Papers no. 901 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sterkere pengemengdevekst Artikler Bank og finansmarked
Rentene falt i januar Artikler Bank og finansmarked
Flere vil bli lærere i grunnskolen Artikler Utdanning,
Uendret innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Arbeidsløysa på 3,9 prosent Artikler Arbeid og lønn
Bruker nærmere 200 milliarder på utdanning Artikler
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Færre anmeldte tyverier og narkotikalovbrudd i 2018 Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Reise- og ferieundersøkelsen 2018: Dokumentasjonsrapport Notater 2019/17 Transport og reiseliv
5 prosent av pasientene sto for en tredel av liggedagene på sykehus Artikler Helse
Færre arbeider overtid Artikler Arbeid og lønn
Færre er blitt norske statsborgere Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere