SSBs publikasjoner

Treff (9748)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Økte detaljhandelsinvesteringer fra et lavt nivå Artikler Varehandel og tjenesteyting
Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked
Finn detaljerte tall om utvikling i næringer Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Halvparten av befolkningen dropper TV Artikler Kultur og fritid
Nedgang i skatteinnbetalingane Artikler Offentlig sektor
Norsk mediebarometer 2019 Statistiske analyser 164 Kultur og fritid
Stor nedgang i petroleumssal og utslepp Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Oppdrettslaks til heile verda Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri, Utenriksøkonomi
Årsrapport 2018-2019. Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk Notater 2020/24 Helse
Lav eksport første uke i mai Artikler Utenriksøkonomi
Fortsatt svakt handelsoverskudd i april Artikler Utenriksøkonomi
Svakere resultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Marginal compensated effects and the slutsky equation for discrete choice models Discussion Papers no. 930 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Markant fall i strømprisen Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser
Å forstå statistikk i krisetider Artikler Befolkning