SSBs publikasjoner

Treff (9993)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Efficient spatial allocation of wind power plants given environmental externalities due to turbines and grids Discussion Papers no. 938 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlig underskudd for første gang på 25 år Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i sykefraværet Artikler Arbeid og lønn, Helse
Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Rente- og stønadsbalansen skaper overskudd overfor utlandet Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Overnattingar nær normalt nivå i juli Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
150 000 færre medlemmer i Den norske kirke siste tiår Artikler Kultur og fritid, Offentlig sektor
Hva kjennetegner skoler og kommuner som bidrar mer, eller mindre enn forventet til elevenes læring? Rapporter 2020/30 Utdanning
Fra utenlandsk til norsk statsborgerskap gjennom mer enn førti år: Med forløpsdata og -analyse Rapporter 2020/31 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Økt omsetning på Svalbard til tross for færre årsverk Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Svalbard
Vi bor tettere Artikler Natur og miljø
16 prosent mer skog de siste ti årene Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Jobb-bunnen kan være passert Artikler Arbeid og lønn
Eksporten noe tilbake i uke 34 Artikler Utenriksøkonomi