SSBs publikasjoner

Treff (10418)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Boligprisene fortsetter å øke Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Ny AKU gir brudd i tidsseriene Artikler Arbeid og lønn
Kraftforsyning trakk PPI ned Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Påsketilbud på matvarer i mars Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Ytterligere økning i omsetningen i industrien Artikler Energi og industri
Liten nedgang i industriproduksjonen i februar Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Stadig flere kvinner er jegere Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Redusert grensehandel ga økt handel i Norge i koronaåret 2020 Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Nasjonalt program for offisiell statistikk: Dokumentasjon Notater 2021/16 Offentlig sektor
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Liten nedgang for detaljhandelen i februar Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Taxation of fuel and vehicles when emissions are constrained Discussion Papers no. 949 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Redusert kursvirksomhet i 2020 Artikler Utdanning