SSBs publikasjoner

Treff (9542)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked
Eksportnedgang i januar Artikler Utenriksøkonomi
Mer bærekraftige matvaner på landet SSB analyse Inntekt og forbruk
Sterkest sysselsettingsvekst i Oslo Artikler Arbeid og lønn
Godt årsresultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Færre passasjerer på innenlandske flygninger i 2019 Artikler Transport og reiseliv
Nok et år med høye strømpriser for husholdninger Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser
Fastrenta øker Artikler Bank og finansmarked
Ingen sentralisering av virksomheter siste tiår Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Jobbveksten flater ut Artikler
Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Gode skoleresultater – liten endring i yrkesvalg SSB analyse Utdanning
Målrettet og tilrettelagt matematikkundervisning for elever som presterer svakt i matematikk: Resultater fra et randomisert kontrollert forsøk på 8. trinn og videregående skole i Oslo Rapporter 2020/07 Utdanning
Prisoppgang på matvarer Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Strømprisene dro PPI ned Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer