SSBs publikasjoner

Treff (8591)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Sterk formuesøkning, større ulikhet Artikler Inntekt og forbruk
Sterkere vekst i næringsinntekten Artikler Inntekt og forbruk
Økte inntekter fra olje- og gassutvinning medførte gode driftsresultat Artikler Offentlig sektor
Svak inntektsvekst og stabil inntektsfordeling Artikler Inntekt og forbruk
Kjøpevekst i staten Artikler Offentlig sektor
6 av 10 i arbeid eller utdanning ett år etter endt introduksjonsprogram Artikler Utdanning, Innvandring og innvandrere
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Bedre tider for utvinningsnæringen Artikler Energi og industri
Ein nedgang i salet på 2 prosent i november 2018 Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Folketalet veks med 36 000 i år Artikler Befolkning,
Fordringer på 12 billioner Artikler Offentlig sektor
Økte renter Artikler Bank og finansmarked
Avløpsvann fra stadig flere av oss blir renset i tråd med kravene Artikler Natur og miljø
Kommunale avløp 2017: Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2017. Gebyrer 2018 Rapporter 2018/40 Natur og miljø
Norge på fjerdeplass i Europeisk BNP-sammenlikning Artikler Priser og prisindekser