SSBs publikasjoner

Treff (8759)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Vesentleg auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
High school dropout for marginal students: Evidence from randomized exam form Discussion Papers no. 894 Nasjonalregnskap og konjunkturer
På stedet hvil: Kvinner dominerer offentlig sektor, menn privat sektor Artikler Arbeid og lønn, Befolkning
Slik definerer SSB innvandrere Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Lavere vekst i antall innvandrere Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Fortsatt vekst i sysselsettingen blant innvandrere Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Renteutgiftene redusert tross økt boliggjeld SSB analyse Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
1 av 3 gårdbrukere uten jordbruksinntekt Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri, Inntekt og forbruk
Tenesteeksporten nær 60 milliardar Artikler Utenriksøkonomi
Primært menn i primærnæringane Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Metalleksport i tollmurenes tid SSB analyse Energi og industri, Utenriksøkonomi, Priser og prisindekser
Større vekst i antall menn med helse- og sosialutdanning enn kvinner Artikler Arbeid og lønn
Økte investeringer i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting
Fleire overnattingar i januar Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Grasavlingane på Austlandet meir enn halvert i fjor Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri