SSBs publikasjoner

Treff (10154)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Stabile resultater i nasjonale prøver Artikler Utdanning, Innvandring og innvandrere
Avtakende vekst i norsk økonomi gjennom 3. kvartal Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kraftig fall i antall utstasjonerte arbeidstakere Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Etterspørselen etter omsorgsplasser med heldøgnsbemanning mot 2060: Betydningen av flere eldre, helsetilstand og familieomsorg Rapporter 2020/43 Helse
Stabil investeringsaktivitet i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting
Endelig nasjonalregnskap 2018 for produksjon og verdiskaping Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Første handelsoverskudd siden februar Artikler Utenriksøkonomi
Fortsatt veldig lav strømpris Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser
Alder og yrke påvirker lønnsgapet Artikler Arbeid og lønn, Befolkning
Svakere resultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Skatteregningen for helse- og omsorgsutgifter mot 2060 Rapporter 2020/42 Helse, Offentlig sektor
Det offentlige brukte mer på miljøvern i fjor Artikler Natur og miljø
Historisk lave renter Artikler Bank og finansmarked
Miljøverninvesteringene innen olje og gass til værs Artikler Natur og miljø, Energi og industri
Fleire ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn