Notater 2021/16

Dokumentasjon

Nasjonalt program for offisiell statistikk

Notatet dokumenterer arbeidet og erfaringene med utvikling av det første nasjonale statistikkprogrammet i Statistisk sentralbyrå (SSB) og også samhandlingen med både brukere, statistikkprodusenter i Utvalget for offisiell statistikk og andre interessenter.

Det gir først oversikt over kravene til offisiell statistikk som ligger til grunn for programmet, det norske statistikksystemet med myndigheter ansvarlige for produksjon av slik statistikk og hvordan denne statistikken er beskrevet i programmet. Deretter beskrives prosessen med å utvikle programmet, de utfordringer denne har medført og hvordan disse er løst. Hvilke lærdommer som kan trekkes av arbeidet tjener som en oppsummering i tillegg til noen sluttord.

Notatet illustrerer viktigheten av samarbeid og samordning, samtidig som det drøfter utfordringer knyttet både til dette og til kvaliteten i statistikken. Det gir også en kortfattet oversikt over det videre arbeidet med å implementere programmet.

Arbeidet med statistikkprogrammet har ført til økt oppmerksomhet om offisiell statistikk, både gjennom prosessen med å utvikle programmet og den offentlige høringen før godkjenning av Kongen i statsråd. Det nasjonale programmet for offisiell statistikk og samordningsarbeidet som ledet til dette, vil forhåpentligvis bidra til forbedret kvalitet av slik statistikk i Norge.

SSB vil følge opp grunnlaget som er lagt for offisiell statistikk, og videreutvikle det i samarbeid med andre produsenter, resten av Utvalget for offisiell statistikk og sentrale brukerinteresser.

Om publikasjonen

Tittel

Nasjonalt program for offisiell statistikk. Dokumentasjon

Ansvarlig

Hans Viggo Sæbø, Marit Hoel og Richard Ragnarsøn

Serie og -nummer

Notater 2021/16

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1321-7

ISSN

2535-7271

Antall sider

30

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt