Statistikkområde

Priser og prisindekser: Konsumpriser

Alt innhold for delområdet konsumpriser

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Moderat oppgang i KPI i april

  Konsumprisindeksen (KPI) gikk opp med 0,3 prosent fra mars til april 2021, mens KPI-JAE økte med 0,4 prosent. Fra april 2020 til april 2021 gikk KPI opp 3,0 prosent, mens KPI-JAE steg 2,0 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Påsketilbud på matvarer i mars

  Konsumprisindeksen (KPI) gikk ned med 0,3 prosent fra februar til mars 2021, mens KPI-JAE økte med 0,3 prosent. Fra mars 2020 til mars 2021 gikk KPI opp 3,1 prosent, mens KPI-JAE steg 2,7 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Oppgang i KPI i februar

  Konsumprisindeksen (KPI) økte med 0,7 prosent fra januar til februar 2021, mens KPI-JAE økte med 0,4 prosent. Fra februar 2020 til februar 2021 gikk KPI opp 3,3 prosent, mens KPI-JAE steg 2,7 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Strømpriser og avgiftskutt preger KPI i januar

  Konsumprisindeksen (KPI) økte med 1,1 prosent fra desember 2020 til januar 2021, mens KPI-JAE økte med 0,1 prosent. Fra januar 2020 til januar 2021 gikk KPI opp 2,5 prosent, mens KPI-JAE steg 2,7 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Vekter for KPI og HKPI 2021

  Årlig oppdatering av vekter er vanlig praksis i konsumprisindeksen (KPI) siden 1982, og pålagt gjennom regulering for harmonisert KPI (HKPI) siden 2011. Dette gir muligheten for å fange opp nylige endringer i konsumet, både i form av vridninger me...

  Artikkel
 • Høyt konsum og høye priser i de nordiske landene

  I de nordiske landene hadde Norge det høyeste husholdningskonsumet, mens Island hadde det høyeste prisnivået i 2019. I Europa hadde Sveits også høye priser og høyt konsum.

  Artikkel
 • Kommende endringer i KPI i februar

  I neste måned oppdateres vekter, samt vare- og tjenesteutvalget i konsumprisindeksen (KPI) og den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI). Vektene vil reflektere endret konsumsammensetning som følge av pandemien.

  Artikkel
 • Lave strømpriser dro ned prisveksten i 2020

  Konsumprisindeksen (KPI) økte med 1,3 prosent i fjor, og utviklingen i energiprisene er en viktig årsak til årsveksten. Prisutviklingen på matvarer var på sin side den høyeste på 11 år.

  Artikkel
 • Høyere strømpriser i desember

  Konsumprisindeksen (KPI) økte med 0,4 prosent fra november til desember 2020, mens KPI-JAE falt 0,1 prosent. Fra desember 2019 til desember 2020 gikk KPI opp 1,4 prosent, mens KPI-JAE steg 3,0 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Norges BNP per innbygger på 4. plass i Europa

  Norges prisnivåjusterte BNP per innbygger var 47 prosent høyere enn gjennomsnittet for EU i 2019. Luxembourg, Irland og Sveits topper rangeringen.

  Artikkel
 • Kraftig nedgang i KPI i november

  Konsumprisindeksen (KPI) sank med 0,7 prosent fra oktober til november 2020, mens KPI-JAE falt 0,4 prosent. Fra november 2019 til november 2020 gikk KPI opp 0,7 prosent, mens KPI-JAE steg 2,9 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Høyere strømpriser i oktober

  Konsumprisindeksen (KPI) gikk opp 0,3 prosent fra september til oktober 2020, mens KPI-JAE gikk opp 0,1 prosent. Fra oktober 2019 til oktober 2020 gikk KPI opp 1,7 prosent, mens KPI-JAE steg 3,4 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Utgiftsandelen til mat og drikke høyest i lavinntektsland

  Husholdninger i høyinntektsland brukte størst andel av budsjettet sitt på bolig og helse i 2017. I lavinntektsland var det særlig utgifter til mat og drikke som utgjorde mest, viser den siste ICP-rapporten.

  Artikkel
 • Seks land står bak halvparten av verdens BNP

  Tre fjerdedeler av verdens befolkning bodde i 2017 i land hvor BNP og konsum per innbygger lå under verdensgjennomsnittet. Totalt seks land stod samlet for halvparten av den globale produksjonen, målt ved prisnivåjustert BNP.

  Artikkel
 • Høyere strømpriser i september

  Konsumprisindeksen (KPI) gikk opp 0,4 prosent fra august til september 2020, mens KPI-JAE gikk opp 0,2 prosent. Fra september 2019 til september 2020 gikk KPI opp 1,6 prosent, mens KPI-JAE steg 3,3 prosent i samme periode.

  Artikkel