Norges BNP per innbygger på 4. plass i Europa

Publisert:

Norges prisnivåjusterte BNP per innbygger var 47 prosent høyere enn gjennomsnittet for EU i 2019. Luxembourg, Irland og Sveits topper rangeringen.

Det viser de nylig publiserte tallene fra den Europeiske kjøpekraftsundersøkelsen. Dermed falt Norges relative BNP per innbygger med 8 prosentpoeng, fra 55 prosent over EU-gjennomsnittet (EU27=100) i 2018. Norge beholdt likevel sin europeiske fjerdeplass, en plassering vi har hatt siden 2015, da Irland og Sveits passerte oss i rangeringen. Danmark, Nederland, Østerrike og Island etterfulgte Norge, med BNP per innbygger fra 30 til 26 prosent over EU-snittet. Nederst på rangeringen finner vi Albania og Bosnia-Hercegovina, med BNP per innbygger omtrent 70 prosent under gjennomsnittet for EU.

Figur 1. BNP per innbygger, prisnivåjustert. EU27 = 100. 2019

BNP per innbygger, prisnivåjustert. EU27=100. 2019
Albania 31
Bosnia-Hercegovina 32
Nord-Makedonia 38
Serbia 41
Montenegro 50
Bulgaria 53
Tyrkia 59
Kroatia 65
Hellas 67
Latvia 69
Romania 70
Slovakia 70
Polen 73
Ungarn 73
Portugal 79
Litauen 84
Estland 84
Slovenia 89
Kypros 90
Spania 91
Tsjekkia 93
Italia 96
Malta 100
Storbritannia 104
Frankrike 106
Finland 111
Sverige 118
Belgia 118
Tyskland 120
Island 126
Østerrike 126
Nederland 128
Danmark 130
Norge 147
Sveits 158
Irland 193
Luxembourg 260

Den relative nedgangen i BNP per innbygger skyldes ikke en nedgang i Norges totale BNP. Snarere opplevde vi en økning i BNP per innbygger fra 2018 til 2019. Veksten var imidlertid lavere enn veksten i EU-landene sett under ett. I tillegg kan nasjonale endringer i prisnivå, valutakurser og befolkningsstørrelse påvirke Norges BNP per innbygger når det sammenlignes med gjennomsnittet for EU-landene.

Det finnes imidlertid forhold blant enkelte land som bidrar til at tallene ikke alltid er direkte sammenliknbare med andre. Luxembourg og Irland er eksempler som viser hvor viktig det er å tolke tallene med forsiktighet, les mer om hvorfor i faktaboksen nederst.

Høy vekst i Romania

De fleste av undersøkelsens 37 deltakerland lå stort sett på samme relative nivå som i 2018. Romania skilte seg ut ved å passere både Hellas og Estland, og havnet dermed på en europeisk 27. plass, opp to plasseringer fra 2018. Romanias BNP målt i nasjonal valuta økte med drøye 11 prosent i perioden. Kun Tyrkia hadde en sterkere vekst i nominelt BNP på 15 prosent, men denne veksten kan i stor grad tilegnes den høye inflasjonen i landet. Prisveksten i Tyrkia var enda høyere enn den nominelle veksten i BNP, og dette er en av grunnene til at Tyrkias BNP per innbygger gikk ned fem prosentpoeng relativt til EU-gjennomsnittet.

Storbritannia ut av EU-gjennomsnittet

Som følge av Storbritannias utmeldelse fra EU, er EU-gjennomsnittet i kjøpekraftsundersøkelsen endret fra EU28 til EU27 fra 2020. Enkelte tidligere omtalte tall på ssb.no er dermed ikke direkte sammenlignbare dersom man vil se på utviklingen over tid. Eurostat og SSB publiserer imidlertid tidsserier for EU27 (ekslusive Storbritannia) tilbake til 1995. Alle tall i denne artikkelen omhandler EU27.

Luxembourg og Irland på topp med forbehold

Luxembourgs svært høye BNP per innbygger forklares til en viss grad av et spesielt trekk i økonomien. En stor andel av landets arbeidsstyrke er utenlandske pendlere bosatt i nabolandene. Dermed bidrar de til Luxembourgs BNP, men er ikke inkludert i befolkningstallet som BNP per innbygger baseres på.

Irlands høye BNP er i stor grad drevet av multinasjonale selskapers etablering i lavskattlandet. Slike bedrifter bidrar til å øke nominell BNP, men har i mange tilfeller liten innvirkning på velferdsnivået i landet. Det er fordi mye av inntektene som skapes av de multinasjonale selskapene, føres ut av landet igjen.

Visualisering av BNP per innbygger i Europa

I denne visualiseringen vises BNP per innbygger for europeiske land samt USA og Japan. Du kan velge år tilbake til 2009.

Visualiseringen fungerer best på større skjermer, klikk her for fullversjon.

Kontakt