Høyere strømpriser i september

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) gikk opp 0,4 prosent fra august til september 2020, mens KPI-JAE gikk opp 0,2 prosent. Fra september 2019 til september 2020 gikk KPI opp 1,6 prosent, mens KPI-JAE steg 3,3 prosent i samme periode.

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien fortsetter å påvirke KPI, også i september. Selv om de fleste tjenestene igjen er tilgjengelige, og inngår som normalt i KPI, blir blant annet flere tjenester knyttet til reiseliv fortsatt særskilt behandlet. Tjenester der det i september har vært tilnærmet fullt bortfall av konsum utgjør om lag 2,5 prosent av total KPI målt i form av KPI-vektene, og prisene på disse tjenestene er i hovedsak estimert basert på sesongfaktorer.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mars 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2
Aug. 2019 1.6 2.1
Sep. 2019 1.5 2.2
Okt. 2019 1.8 2.2
Nov. 2019 1.6 2
Des. 2019 1.4 1.8
Jan. 2020 1.8 2.9
Feb. 2020 0.9 2.1
Mars 2020 0.7 2.1
Apr. 2020 0.8 2.8
Mai 2020 1.3 3
Juni 2020 1.4 3.1
Juli 2020 1.3 3.5
Aug. 2020 1.7 3.7
Sep. 2020 1.6 3.3

Månedsendring: Oppgang i strømprisene i september

Fra august til september steg KPI 0,4 prosent, og det var en solid oppgang i strømprisene som var den største bidragsyteren til oppgangen. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 9,1 prosent i september. Til tross for denne oppgangen er nivået på strømprisene langt lavere enn på samme tid i fjor.

Videre bidro prisoppganger på boligtekstiler samt klær og skotøy til økningen i KPI i september.

I motsatt retning var det et prisfall på innenriksflyvninger som var den viktigste bidragsyteren til å dempe oppgangen i KPI sist måned. I tillegg bidro en ytterligere prisnedgang på drivstoff samt matvarer.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

August 2020 - september 2020 August 2019 - september 2019
Andre varer og tjenester 0 0
Hotell- og restauranttjenester 0.2 -0.7
Utdanning 2.1 3.5
Kultur og fritid 0.3 -0.1
Post- og teletjenester 0.3 -0.5
Transport -0.8 0.3
Helsepleie -0.6 -0.4
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 2.6 4.4
Bolig, lys og brensel 1.1 -0.3
Klær og skotøy 2 7
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -0.3 0
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.4 -0.6
Totalindeks KPI - JAE 0.2 0.6
Totalindeks KPI 0.4 0.5

Tolvmånedersendring: Høyere priser på matvarer siste 12 måneder

KPI steg 1,6 prosent fra september 2019 til september 2020, og prisutviklingen på matvarer var den viktigste årsaken til dette. Matvareprisene var 4,3 prosent høyere i september i år enn i samme måned i fjor. Også prisoppgang på nye biler, restauranttjenester samt andre tjenester knyttet til fritid og kultur bidro til tolvmånedersveksten i KPI.

I motsatt retning trakk strømprisene, og prisene på elektrisitet inkludert nettleie var 25 prosent lavere i september i år mot september i fjor. Videre bidro blant annet prisnedgang på klær samt drivstoff også til å dempe oppgangen i KPI siste tolv måneder.

Nedgang i tolvmånedersveksten

Den løpende tolvmånedersveksten gikk fra 1,7 prosent i august til 1,6 prosent i september. Den største bidragsyteren til nedgangen i tolvmånedersveksten var prisutviklingen på klær, som kun steg 1,7 prosent fra august til september i år, mot 7,6 prosent i samme periode i fjor.

Prisutviklingen i strømprisene bidro til å dempe tolvmånedersveksten i KPI. I år gikk strømprisene opp fra august til september, mens det i samme periode i fjor ble målt en prisnedgang.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 3,3 prosent, ned 0,4 prosentpoeng fra august.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. September 2019 - september 2020

September 2019 - september 2020
Andre varer og tjenester 4
Hotell- og restauranttjenester 3.1
Utdanning 2.1
Kultur og fritid 4.3
Post- og teletjenester 5.7
Transport 1
Helsepleie 1.6
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 8.1
Bolig, lys og brensel -2.8
Klær og skotøy -4.5
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.6
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 3.8
Totalindeks KPI - JAE 3.3
Totalindeks KPI 1.6

Korona-konsekvenser for KPI for september

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for KPI også for september. Tjenester som fortsatt er stengt eller som hadde tilnærmet fullt bortfall av konsum i september, slik som idrettsarrangementer, fikk prisutviklingen fremskrevet med endringen i total KPI fra august til september. Tjenester med tydelig sesongvariasjon i prisene slik som flyreiser utenlands og pakketurer ble fremskrevet med sesong. Metodisk er behandlingen lik med det som har blitt gjort tidligere under hele korona-perioden, se Korona-konsekvenser for KPI for mer informasjon.

 

Midlertidig endret lav MVA-sats og flypassasjeravgift

Som ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien ble lav sats for merverdiavgift (MVA) redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april 2020. Lav MVA-sats gjelder blant annet persontransport og overnatting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. I tillegg er flypassasjeravgiften midlertidig opphevet. I KPI-JA og KPI-JAE er dette behandlet slik at de tjenester som er definert som tilnærmet uten konsum som følge av koronakrisen ikke blir påvirket av endrede avgiftssatser. For de tjenester hvor det har vært konsum og som er omfattet av disse satsene, er disse avgiftsjustert i henhold til nye lavere satser.

Sesongkorrigert KPI total og KPI-JAE

SSB utarbeider også månedlig sesongkorrigerte tall for KPI totalindeks og for KPI-JAE totalindeks. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra perioden som berøres av krisen ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere de aktuelle periodene i 2020 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering av total KPI og total KPI-JAE er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.